Redemptionis Sacramentum a Sekulární Františkáni

Tajemství Vykoupení

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, (kardinál Arinze, prefekt) vydal instrukci O některých věcech ohledně Nejsvětější eucharistie, které se mají zachovat a kterých je třeba se vyvarovat. (viz odkazy na celý text)

Redemptionis Sacrametum – anglicky

Redemptionis-sacramentum.pdf – česky

Málo světců tak horlivě konalo a pěstovalo zbožnost ke Svátosti oltářní jako František

Kdykoli František mluví o Božském Spasiteli, vždycky má na mys­li především Nejsvětější svátost. Proto tak vroucně a živě sloužil Kristu, tak vroucně Ho následoval a miloval, poněvadž nemyslel na Krista vzdáleného časem a místem, nýbrž Ho viděl před sebou přítomného v Nejsvětější svátosti. Tam měl ustavičně jesličky i kříž. Tam stále žil jeho Božský Mistr. Zde stával rytíř Kristův den co den v předsíni a u trůnu svého nejvyššího Krále. Oltář byl domovem víry, naděje a lásky, jeho myšlení i jednání. V Eucharistii a skrze jeho Eucharistii stále nábožensky prožíval Krista. Svátost oltářní mu byla ohniskem veškerého náboženského života.

Více si o přístupu k Nejsvětější svátosti můžeš přečíst v následujícím odkazech

Sv. František z Assisi a Eucharistie (1/2)Hilarin Felder, 20.10. 2014

(LFK)

 

 

 

 

 

Napsat komentář