Robert Hossein z knihy Vlk pohlazený Bohem

Znáte z filmů o Angelice. (vydalo karmelitánské nakladatelství)

osobní výpisky z knihy

Str 45 Nechme stranou levicové nebo pravicové ideologie. I Chudý člověk se může chovat jako bohatý, když se uzavře do sebe, a naopak boháč se srdcem chudého se může o majetek dělit, Opakuji, že prokletím je uzavřenost vůči druhým, a ne obsah peněženky

Str 59. Jsme v tomto světě jen na chvíli, a proto neztrácejme čas, který nám byl dán, a milujme lidi navzdory jejich slabostem a nedokonalostem. Kdo si neumazal ruce, patrně je nepoužívá…str 62 Sobectví a lhostejnost nás odsuzují k zániku, stejně jako pochyby a skepse.

Str 65 Pravda nás osvobozuje od nároků vnějšího zdání a vytrhuje nás z pokušení. Pravda z nás dělá muže a ženy schopné navazovat vztahy plné důvěry.

Str69. Být křesťanem znamená nechat se získat Kristem, osvobodit se z těsného rámce jedné kultur, jednoho náboženství a jednoho národa.

Str 75 To, co mne zajímá, jsou otázky, které mi dnes On klade, která klade nám všem. Jen tak namátkou: Co hledáte? Proč se tolik bojíte? Čím budete solit, když sůl ztratí svou chuť? Kdo si myslíte vy, že jsem já?

Str 78. Do jisté míry se domnívám, že Bůh využívá různé kulisy a rituály, aby nám vyjádřil svou lásku,

Str 83. Obracet se k Marii, učit se od ní, stát se žákem v její škole evangelia nemá nic společného s klaněním se nějaké bohyni. Ona symbolizuje všechno to, co je inspirováno srdcem. Ona je odleskem nekonečné Boží něhy. Jejím prostřednictvím přijde i ekumenismus,

Str 89. papež František má pravdu, když nás vybízí k přijímání uprchlíků. Kolik invazí už dokázala Evropa překonat. Nebojte se… Samozřejmě že nám to přinese problémy, že nás to vyrušuje z pohodlí…přišel čas na globalizaci solidarity. Přistěhovalci by v nás měli probudit chuť být křesťany.

Str 95 Lurdské zázraky vracejí nemocným důstojnost, jsou proroctvím… Kolik zázraků bychom dokázali my, kdybychom se na druhé usmáli? …Lurdy jsou tajuplným lidským mraveništěm…Je tu tajemství pokory, oné síly věřit navzdory porážce. Lurdy proměňují…

Str 108. Znalosti a konzum patří do řádu vlastnění, ale mne zajímá být a milovat. Život je pro mne Kristus…Vykročme z průměrnosti.

Str 107. Náboženské násilí je karikaturou náboženství…Pravá laickost spočívá v úctě k víře druhého…Nenechávejme se vtáhnout do civilizační války různými nátlakovými skupinami. Židé, křesťané a muslimové jsou bratři, Abrahámovi potomci. Abrahámovské menšiny spojme se.

Str 112 Aby se lidstvo dostalo z krize apokalyptických rozměrů, do které nebezpečně míří, stačilo by se vrátit k biblické moudrosti.

Příspěvek byl publikován v rubrice Formace-terciari. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář