Sedm zákonů -Jak se rodí , rostou a upadají civilizace

Výpisky z knihy Miroslava Bárty (JoTa 2021)

Zákon kolapsu a regenerace

Všechny civilizace jsou omezené v čase a prostoru. Na jejich začátku i konci stojí obvykle konflikt. Jejich kolaps neznamená zánik, ale zásadní a rychlou proměnu, kdy daná společnost nebo civilizace obvykle přechází do jiné.

Stále kupředu…doopravdy? Kdysi bylo zvykem vnímat dějiny cyklicky. Jako něco co se opakuje – jako roční období. To zmizelo, když lidé v Egyptě, Číně, Indii a Blízkém východě došli k tomu, že lidské dějiny spočívají v jejich linearitě a směřování. ( U nás – každý rok musí být vyšší DPH, stále lepší auta, mobily – ale pak se svět 2019/20 zastavil. Nebo světové války, španělské chřipky…)

Ibn Chaldúm (1332-1406)vycházel z toho že žádná dynastie netrvala déle jak tři generace – tedy zhruba 120 let a pak nastává přeryv k nové formě vlády. Systém obvykle nezaniká ale proměňuje se… Nejde o matematické cykly, které by se daly přesně vypočítat… Generace, která zažila skutečnou krizi je vůči jejím příznakům citlivá a je schopna s nimi bojovat. Po ní nastoupí generace, která jen do té doby kdy předešlá generace žije a pak už ne. Cyklus e opakuje. (obrazy Thomas Cole – Cesta impéria)

Joseh Tainter – Příčiny kolapsu:

 • vyčerpání a zánik zdrojů (voda, orná půda, ropa)
 • přechod na nový zdroj (z dřeva na uhlí, z uhlí na ropu)
 • výskyt nepřekonatelné katastrofy (potopa, sopka, tsunami)
 • nedostatečná reakce na okolnosti
 • jiné složité společnosti ( střetnutí s vyvinutější společností)
 • útok zvenčí
 • třídní konflikty, sociální rozpory, špatné řízení nebo chování elity
 • sociální dysfunkce (stát přestává plnit svoji funkci a starat se o obyvatele)
 • iracionální faktory
 • ekonomické faktory
 • nebo zřetězení několika takových událostí

Zákon skokové změny

K zásadním změnám ve vývoji společnosti a civilizací dochází náhle, nikoliv lineárně. Dojde ke změně způsobu jejich fungování.

Společnost žije v rovnováze. Reaguje na každou změnu, aby jí potlačil. Ale jednotlivé systémy do sebe kumulují potenciál ke změně. Najednou začnou na sebe vzájemně působit a vznikají rychlé změny. Buď k větší složitosti systému a nebo k úpadku.

Např. Steve Jobs přišel s telefonem, který je zároveň počítač, přehrávač hudby, webový prohlížeč. Po té už byl svět jiný.

Nebo vznik monumentálního kamenného komplexu v Sakkáře. Vznikl doslova bez postupné vývojové cesty a Imhotep změnil dějiny.

další příklad. Nárůst právního systému. Zákony už neovládají ani právníci. Už není zaručena vymahatelnost. Proto jsou právníci tak drazí. Dříve vlastnili firmy ekonomové a dnes jsou to spíše právníci.

Arabské jaro. Na začátku se upálil mladík Muhammad Buazízí, protože mu policejní hlídka opakovaně zkonfiskovala ovoce a zeleninu, kterou prodával bez povolení. Byl to jen skromný zdroj obživy pro celou rodinu. Následovali pouliční nepokoje, které se rozšířili do celé země a režim se zhroutil. Mladík by spouštěč dlouhodobých příčin.

Ruské embargo na vývoz obilnin v roce sucha 2010. V zemích které dováží obilí nastaly nepokoje. Cena obilí stoupla. Nastal sociální stres

Sametová revoluce. PO většinu roku 1989 by se jí nikdo nenadál. Národní třída byla spouštěčem. Skutečná příčiny spočívaly v tom že systém ztratil ekonomickou výkonnost, pravdivost a autoritu. a musel být represivní. (všichni jsou zaměstnaní a nikdo nepracuje, plán se plní na sto procent a v obchodech nic není, v obchodech nic není a lidé mají všechno. Na vládu nadávají ale volby hlasují na sto procent.

Přes veškerou technologii se my lidé příliš nelišíme. Jevy jako nadměrný růst byrokracie, rozmach nepotismu a zájmových skupin, nadměrné mandatorní výdaje, zahlcení složitostí (soudy a zákony), ztráta identity společnosti, legitimity elit, pokles vzdělanosti – to není nic nového.

Výsledek – žádná společnost nedokázala věčně růst. Na vnitřní i vnější krizi se však můžeme trochu připravit, ale předem nevíme jaký přijde spouštěč.

Zákon Hérakleitův

To co přivedlo společnost a civilizaci na vrchol, obvykle způsobí i jejich krizi

Kdo s čím zachází, tím také schází.

Cesta stoupá a klesá, ale stále je to táž cesta, kterou není možné ujít.

Sorokin rozlišoval senzitivní a ideovou kulturu Bohatost a rozmanitost a individualismus. Ideová – převažuje náboženství, stagnace a kolektivní duch.

Klasický příklad Herakleitova zákona je byrokracie. nejprve velmi pozitivní služba státu, která se však neustále zesložiťuje, potřebuje nové odborníky, kontrolu a zpomalí se realizace.

nebo knihtisk. – pomohl k objevům, protože se šířili informace snadněji. Ale efekt se vyčerpal a demokracie přechází k mediokracii – svévolnému nakládání s informacemi. Facebook a zneužití osobních dat. Štvavé kampaně, fake news, informační války.

V důsledku zasíťování světa se svět zplošťuje, unifikuje. Místo inspirace a posunování dopředu jsme společností opresí a mandatorních výdajů a neposouváme se dál. Mizí lidé s unikátními názory. Sociání sítě mění i povahy lidí.

Lékem je zjednodušování systém stolu, usnadňovat jeho fungování, snižovat náklady na provoz.

Příklad: Východo byzanstská říše – 8 stol. Panovník už neměl na výplaty vojákům. A tak se rozhodl zjednodušit finanční správu. přidělil vojákům půdo pro hospodaření a při službě v armádě se stane dědičnou. Místo konzumentů se stali vojáci producenti a chránili bojem svůj vlastní majetek. Říše začala znovu vzkvétat.

Zákon sdílených hodnot a vizí

Každá společnost a civilizace je založena na společně sdílených hodnotách a implicitním právu.

Žijeme ve světě Mana – žerství , ve světě Úřadu. Technicistní postupy. Pokud to budeme tolerovat budeme myšlenky jen přejímat.

Pyramida byl symbol. Na jejich stavbě se podílel celý Egypt. Pyramida negenerovala zisk. Nestavěli jí otroci plní nenávisti. naopak. Panovník se dělil o své bohatství a udržoval tím společenskou smlouvu. Otroci se podíleli na jeho božství.

Krize se vyhrávají nejen hlavou ale i srdcem.

Stát vzniká sloučením menších celků a nebo z donucení. Obslužnost státu se ale začne prodražovat. Záchranou je zeštíhlovat stát. Stejně tak to musí být s právem. (obecné, veřejné, prospektivní, srozumitelné a jasné, bez kontraindikací, konstantní, respektovatelné, aplikovatelné, s morálními standardy založených na respektu férovost předjímatelnosti. Je zcela scestné domnívat se že více zákonů znamená více práva. je to naopak.

Lidské dějiny jsou především historií cesty, ducha a vědomí.

Lidé v dějinách byli přesvědčeni o hlubokém smyslu svých symbolických staveb. (menhiry, románské stavby, mrakodrapy

Je potřeba vnímat řád věcí a dívat se vzhůru.

Jeden z indikátorů společnosti je korupce. Jak se staví ke vzdělání. (Česko na 44. místě ve světě. Délka stavebního řízení ( Česko na 156 místě). Úřednický aparát – pokud je tak složitý, že už není schopen rozhodnout – vzniká vetokracie.

Nejstarší lobista . vezír Ptahšpses 24. stol př. Kristem. pro své úřednické znalosti byl nakonec nepostradatelný a stal se společníkem panovníka. Dnes úředníci Goldman Sachs – dosazovaní do vysokých funkcí bruselské mašinerie. Vzniká neviditelná (hluboká ) vláda skrytá pod pláštíkem oficiální vlády. Je tolik aktivních hráčů v pozadí, že vzniká vetokracie.

Lékem je otřená soutěž v inovaci pro kohokoliv. je potřeba se znovu podívat do nebe a najít si vlastní cestu.

Zákon společenské smlouvy

Každá civilizace potřebuje pro svou existenci funkční společenskou smlouvu založenou na vzájemné spolupráci . Na její kvalitu mají zásadní vliv představitelé elit.

Leadership – Schopnost vést, udávat směr a nastavovat aktuální společenskou debatu o prioritách. Společenská smlouva – schopnost zabývat se zájmy jednotlivých členů a skupin a dbát na rovnost příležitostí a dodržování povinností, vymahatelná spravedlnost

Osobnosti určují běh dějin. Utvářejí historii.

Polynésané od náčelníka očekávají tři věci: Mana – musí mít dostatek energie, Tohunga – zkušenost a zručnost, a pak toa – statečnost a tvrdost. Bylo jedno z jaké vrstvy pochází.

Dnes Mrk Zuckrberg (Facebook), Jeff Bezos (Amazon) Brin a Page (Googel) Elon Musk (Zip2, PayPal, SpaceX). Bohatí v Americe se nebojí převzít odpovědnost za svět.

Neschopní čeští vůdci. Matení národa českého národa při pandemii českými vůdci. ČR nejhorší zemí v počtu mrtvých na milion obyvatel. Cekově v žebříčku v úspěšnosti boje s pandemií až na 51 pozici ve světě, uzavření škol na rok a děti už to nedoženou. Duševní nemoci, zanedbání dlouhodobé lékařské péče. Úpadek autority, legitimity a prestiže práce politiků. Prostě šlo o slabý leadership . Kázali vodu a sami pili víno. Populisté bez schopností.

Zákon energetické a technologické determinace

Vývoj každé společnosti a civilizace je determinován technologiemi a zdroji energie. Bez objektivně levné energie nemůže společnost a civilizace růst ani udržet svoji komplexitu.

Žijeme obklopeni energeticky náročnou umělou krajinou vzniklou lidským umem. Používáme sofistikované technologie. To vše vyžaduje obrovský přísun energie. Dříve vodní toky, později ropa, tehdy i dnes přírodní zdroje energie.

Oheň -udržování ohně vyžadovalo dělbu práce. Nárůst spotřeby masa – tepelné zpracování.

Voda – vznik zemědělství v povodí řek.

Brambora – odstartovala průmyslovou revoluci (obsahuje víc kalorií jak obilí) a nasytila víc lidí a osvobodila lidi od práce. proto jiné aktivity než zemědělství.

Průmyslová revoluce – vznik továren v Británii umožnil časem velkovýrobu. pro zaměstnance však nelidské podmínky. Na druhou stranu začal růst hrubý domácí produkt. Vznikaly vynálezy. Vznikla Východoindická obchodní společnost

Uhlí – v 19. stol má obrovský význam. Parní stoje. teplo doma. (v Londýně děsně zakouřeno z komínů). Dnes už uhlí odzvonilo.

Ropa – černé zlato známo už tisíc let. Ropa sehrála hlavní roly ve II. světové válce a k poražení Německa. Už se ale hovoří o jejím konci. O ropu a kontrolu nad ní se vedou války. Irák s Iránem nejde o náboženský spor ale o ropu.

Zemní plyn – výroba tepla a elektřiny. Evropa ve velké míře z Ruska.

Emise – při výrobě energie mají dopad na životní prostředí, na růstu teploty, tání ledovců atd.

Další zdroje – svět se proměňuje.

Snížení nákladů na výrobu energie vedlo ke zvyšování naší spotřeby. Ale to vede ke zvýšení spotřeby zdrojů. Všechno je mnohem levnější než kdysi. Pokrok však není zadarmo. Zdroje se vyčerpají.

Jsme první z civilizací, kteří nedokáží navrátit do přírody to co vyrobí. většina výrobků má poločas rozpadu. (sklo, plasty, beton, kovové konstrukce, hliník, gumové výrobky mají velmi dlouhý poločas rozpadu) Je nutná recyklace. Dnes asi 1/10. Zbytek dál leží. Cena recyklace bude stoupat.

Elektrická auta. I když je známo dlouho, šlo k ledu protože bylo nafty dost. Přesto elktromotory se dnes velmi využívají. Elektromobily vrátil na trh Elon Musk. Mají dnes mnohem větší dojezd. Jejich rozvoj závisí na kvalitě technologie a baterií. Může se stát spouštěčem proměny světa.

Jaderná energie – zaručuje značnou nezávislot (A.- Sacharov), ale má svá rizika.

Energie nás bude i nadále doprovázet. Jen si přeji, aby nás doprovázel i zdravý rozum.

Zákon adaptace

o úspěšnosti každé společnosti a civilizace rozhoduje míra jejich schopnosti adaptovat se na proměna přírodního prostředí.

Dnes mohou vědci rekonstruovat proměny v čase. Za posledních 12 000 let se několikrát zásadně životní prostředí proměnilo. Halocén – jich mělo 5. a částečně se cyklicky proměňují každých 1500 let. některé jsou však i dlouhodobější. Poslední naše dekáda nebude trvat věčně.

Gronsko bylo kdysi zelené – ne plné ledu. A rozvíjely se tam statky. až ve 14. století došlo k rozšíření ledu. a v 15. století znovu. Osídlení mizelo i válkou s Inuity. Vikingská společnost nebyla schopna udržet v chodu své základní součásti.

Austrálie – domorodí obyvatelé mají propracovaný systém znalostí a dovedností o krajině a podnebí. Dokáží přežít v náročných podmínkách. Ale šetrní k životnímu prostředí také nebyli. Vyhubili velké savce. používali oheň k vypalování krajiny a získání pastvin. Umí se dodnes přizpůsobit. Funguje u nich paměť z generace na generaci.

A co naše adaptace dnes? Až se zvedne hladina moře zmizí některé státy. Spolčenost je dnes globální a musí být schopna se mezi sebou domluvit. Budeme muset změnit své priority a své myšlení. Největším nepřítelem jsme my sami sobě.

Jakmile si troufneme odmítnout se řídit účetním ziskem, začali jsme měnit ivilizaci (J.M. Keynes)

Závěr:

Život je neustálé hledání a přizpůsobování se. Každá krize je příležitost.

Leader je člověk, který má legitimitu, autentičnost a především vizi jak měnit svět. Pozitvní změna přijde. Skokově a znenadání.

Lidé kteří by nás měli zajímat jsou takoví, kteří mají důvěryhodnost a prokázanou konzistenci za léta své činnosti

Oběhová ekonomika a šetrnost k planetě ze strany každého z nás je to čím bychom se měli prioritně zabývat. Co s naším odpadem?

Smiřme se sami se sebou. Sléhejme v prvé řadě na sebe.

Život je dar.

Vybírejme si práci tak, aby nás činila spokojenými a naplňovala nás

Regenerace je možná jen zdola – měňme pozitivně své nejbližší okolí. Važme si lidí, kteří projevují jinakost tím co a jak dobře dělají.

Budujme vzdělanostní a přemýšlivou společnost.

Nároková společnost je cestou do pekel

Dívejme se co nejčastěji vzhů ru – do nebe. probouzí to ambice a zároveň pokoru.

Věřte, že svět může být lepší než je a každý den se počítá. Etika, integrita, pokora , vize a vědecké poznání světa nám v tom budou pomáhat.

Mějte ambici měnit svět. Chtějme sázet, obrazně řečeno stromy v jejichž stínu budou odpočívat až naši potomci.

Příspěvek byl publikován v rubrice formace- historická, Formace-terciari se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář