Serafinská cesta V 10/1994

Poznání. Ludmila OFS: Pomocí Boží jsem si jistá, jinak bych padla docela. Chci být radostná a čistá, abych láskou zkrásněla.

Ubi Deux-Ibi pax. P.Rotzeter OFMCap. Míru dosáhneme jen tehdy, když budou statky určité země a světa rozdělovány spravedlivěji. František však vztahuje mír také na mír s přírodou. Také moc musí být majetkem všech, jinak ji musíme odmítnout. František založil mírové hnutí, které přeje všem pokoj a dobro.

Naším hlavním úkolem je sloužit. Lucetta Macíková OFS – gen představená kongregace školských sester. V kongregaci sledujeme františkánské charisma. Dříve jsme dělali apoštolskou činnost, dnes spíše charitní. Zapojujeme se do hnutí většího propojení františkánské rodiny. Naším hlavním úkolem je sloužit. Františkánství udělá díru do světa jen tehdy, jestliže budeme žít Františkův ideál.

P.Agathangelus František Sovadina OFMCap. 1912-1975. Působil jako duchovní správce sester III. řádu sv. Františka v Horce. Před smrtí se v těžké nemoci zvedl z postele a svolal sestřičky aby se se všemi rozloučil. Zemřel s citáty ze mše svaté na rtech. Také jeho bratr se stal kapucínem.

Společenství a solidarita. Hermann Schalük OFM – gen. Ministr. Výběr z dopisu. František nám věřil toto dědictví: respekt k individualitě, k povolání a svědomí každého člověka. Ale musíme také plánovat – nestačí jen reagovat na události. V současnosti hledáme kulturu solidarity: sdílet svůj chléb, sdílet své naděje. Nepatříme pouze do místní provincie, ale do celého bratrstva.

Blahoslavení chudí. P.T. Špidlík. SJ. Blahoslavení chudí? Rychle spěcháme dodat chudí duchem. Pojetí chudoby nebylo vždy snadné. Sv. Bazil: „Všechno co existuje, musí mít v přírodě to, co potřebuje, nic méně, ale také nic více.“ Člověk však toto pravidlo přírody porušuje svou touhou po jmění. Narušuje rovnováhu, ze které vzniká nenávist, třenice, boje. Cnost křesťanské chudoby znamená návrat do ráje, k ideálu harmonie světa. Kláštery se staly první sociální institucí světa. Vše co mniší získají, patří klášteru a co je navíc patří na almužny, sirotčince, školy apod.  V klášteře sv. Teodosia se večer před zavřením brány rozdalo všechno, co přebývalo lidem.  Cílem slibů mnicha je právě bezstarostnost, vnitřní svoboda.

Zem je pro nás svatá. Indiánská spiritualita. W. Strottmeier OFM. Siouxá modlitba: Potřebuji tě, potřebuji tvoji sílu a čistotu. Navajové a Irokézové tvrdí: Všechny věci jsou svaté a mají své určení. Čerokézové: Uč mne poznávat věci, učení našeho národa. Siouxové: velký Duch je v každé věci.

Otázky čtenářů: Křesťan a reinkarnace. P.Lohel Klindera O.Pream. Problémy jsou vyřešeny výkupní obětí Krista.

Sekulární františkán a hábit. Jiří Tůma. Člen řádu není řeholníkem, a proto nenosí hábit, nebo jiný  řeholní symbol (provaz) Posláním sekulárního františkána není se odlišovat. Používám jen výhradně tau v různých provedeních.

Křesťanská psycholožka radí. PhDr Irena Lesová. Zamyšlení nad závistí. To je častý případ zla v dnešní společnosti. Závist je dcera pýchy. Formy jsou: žárlivost, komplexy méněcennosti, neschopnost přijmout kritiku atd. cestou nápravy je naučit se nést kříž s láskou a pokora.

Franciskan Internacional. Jiří Tůma. Tato organizace bere na sebe závazek podporovat si uvědomování vzájemné závislosti. Jsou příslušníky z různých sekcí františkánské rodiny. Je nevládní organizací při OSN.

Pouť do Čenstochové spolu s polskými bratry. Popisuje Anděla Niedobová z Jablunkova.

Školské sestry OFS slavily slavnost doživotních slibů dvou sester.

Evropský pochod sv. Františka – Janice 1994, Polsko.

SL V 10 1994.pdf

Napsat komentář