Serafinská cesta V 7/1994

Modlitba s pannou Marií. Arcibiskup Mons. ThDr Miloslav Vlk: Ježíš vstal z mrtvých. Ani pro nás není smrt poslední tečkou za životem. Ježíš vítězil nad utrpením. Ježíš se ujal svého království. Prosme, aby jeho království mělo své místo v co nejvíce srdcích. Ježíš seslal Ducha. My jsme chrámy Ducha svatého. Panna Maria byla vzata do nebe. Je to i naše matka. Panna Maria byla v nebi korunována. Byla jí dána moc přímluvy za církev, biskupy, mír, za nás.

Chudoba, zdroj kontemplace. Františkánská novéna část I a II. 1. Postavit se před zrcadlo. Podle sv. Kláry: Přeměň sám sebe patřením na Boha. Posti se a modli v noci a ve dne služ druhým. 2. Ježíš před svým otcem na Olivetské hoře nás staví dovnitř svého srdce. Kontemplujme Kristovy příběhyLk 22,39-46 a Jan 8,3-11)

Naše vzory. Kardinál Stefan Wyszynski. Fryderik Widera OFS, Polsko. Jan pavel II. Mu poděkoval za přípravu jeho cesty až k službě papeže. Byl komunisty vězněn. Neustopil v jednání s komunistickou stranou a v důsledku toho nebyla vyjednána dohoda ve vztazích církve a státu. Zorganizoval církevnbí slavnost tisíciletí křtu v Polsku v roce 1966. Zemřel v roce 1981.

Na dovolenou se sv. Františkem. Z knihy P.A.RotzetteraOFMCap. Rocca, Piazza del Commune, San Rufino, San Damiáno, Porciunkula, Santa Maria Maggiore, Řím, Greccio, Carceri, Santa Chiara, La Verna, San Francesko. (+pravidla pro návštěvníky Assisi.) (nascanováno zde: Na dovolenou se sv. Františkem)

Spravedlnost nebo láska? PhDr.T.Špidlík. Spravedlnost je základem států, které se nakonec rozpadnou. Lidská spravedlnost bývá někdy slepá, ale té vyšší nikdo neunikne. Skrze Boha dostáváme lepší vhled do Boží spravedlnosti. Kristus nám naše viny odpustil a žádá, abychom i my odpustili druhým. Spravedlnost tedy není jen pro ty druhé, ale také pro nás. Jejím zdrojem je Boží láska, ta je nejvyšší spravedlností.

Odpovědnost křesťana za dar stvoření. -Tom- Ekologický seminář hnutí sv. Františka se konal 14.5.1994 v Opavě v klášteře Minoritů. Cca 30 odborníků na ekologii.

Františkánská inspirace pro ekologii. Stanislav Jaromi OFMConv. Charta de Cubbio se domáhá úcty k přírodě a k lidem, rovnoměrného rozdělování potravin ve světě, rozvíjení vědeckého výzkumu v oblasti ekologie, aplikace etických zásad na celé stvoření, odmítnutí každého násilí. Desatero Františkova přístupu k přírodě nalezneš zde :https://frantiskan.kolafa.name/frantiskovy-zasady-vuci-prirode/ .

Interview s gen. ministrem OFM . Jsem vděčný za solidaritu., za přátelství, za radost. Mým úkolem je střežit dědictví. Mým úkolem je motivovat bratry k míru, k jednotě, milosrdenství, ke službě, k evangelizaci a k osvobozování chudých.

Co do kufříku na dovolenou? PhDr. Irena Lesová OFS: Klid v duši. Radost a úsměv. Být spolu. Ticho a klid. Dobrou náladu. Pomoc druhým.

Být člověkem aneb vidět Boha ve všem. Richard Tůma, SJ, Řím. Hlavní poselství sv. Františka, je podle mne: být člověkem. Vidět Boha ve všem. Teď a zde. Máme svobodu Boha nechtít. Máme svobodu nechtít člověka. Bůh však stále nabízí prostor každému. Spojuje nás eucharistie. (Mt5,23-24- jestli si vzpomeneš, že má bratr něco proti tobě, jdi nejdřív k němu a pak k eucharistii)

Páter Pio. Ikona ukřižovaného. Recenze ke knize z nakladatelství Cesta. Br. Jiří Štivar OFMCap. Varuje před příliš odvážnými závěry této knihy. Kniha nesplňuje soudobé požadavky na životopis.

Volební kapitulu 5/1994 ve Žďáru nad Sázavou navšívil ThLic Vojtěch Cikrle. Novým ministrem byl zvolen MvDr František reichl a jeho zástupcem Ing. Jiří Šenkýř. Na závěr slvnostní mše a Te Deum p. Augustinem Šváčkem OFMCap.

Napsat komentář