Serafínská cesta V 9/1994

Svatý duch Boží dává sílu k víře, dává sílu a naději, dává sílu k lásce, je silou ke správnému mluvení, je smíření Boží, je útěcha Boží, je duchem jednoty.

Františkánská novéna. P.A.Rotzetter. (pokračování z čísla 8) Ubi deus-Ibi Pax. 3. Spor jako místo míru. Konflikt není pro Františka překážkou milovat Boha, nýbrž příležitostí k setkání s Bohem. Miluj ty, co ti dělají těžkosti. Konflikt ověřuje větu tam, kde je Bůh, tam je mír. K tomu může sloužit příběh o vlku z Cubia…(rozbor). Strach z lidí musíme brát vážně a podobně vážně je třeba brát i potřebu bránit se. Znamená to však klást si otázky, zda neexistuje jiné řešení.

Naše vzory. Kardinál František Tomášek. Jiří Tůma. Kardinál byl pokorný, vyzařovala však z něj síla, pokud šlo o církev. Vstával v 5:30, 6:30 měl mši a ranní chvály. Pak šel snídat a četl noviny. Od 9:00 do 12:00 úřadoval. Po obědě a odpočinku od 15:00. Po večeři chodil na procházky. Byl vždy františkánsky skromný. Jednu lahev piva pil 4 dny. Hodně ho bolela účast kněží v Pacem in teris. Byl často volán na policii. Hájil lidská práva a svobodu.

Pohlaď každého na duši. Sthjepjan Lice, Chorvatsko. Každému kdo ti ubližuje, pohlaď jeho duši. Každého unaveného pohlaď na jeho duši. Pohlaď každého, kdo potřebuje slitování. Nikomu neodmítej pomáhat žít.

Růženec. Francis Jammes. Francouzký básník. Tichounce otevírá své okno dívka mladá, květ kamélié, růže na líčku, aby v něm sladce snila malou chviličku. Větrem se zalyká a na kolena padá. Okno zavírá. Rty, plátky rozechvělé bengálské růže, jitrem probuzené, v tvář nebe vrhají, jež perleti skví, bílého růžence radostné tajemství. (pokračování v opisu celého růžence jindy)

Boj o první místo. P.Tomáš Špidlík SJ, Nadšení mladých vidíme při sportovních utkáních. Katolické školy v baroku podporovali soutěžení ve škole a stejně tak soutěžení mnichů v klášteře. Zdá se, že není nic přirozenějšího než touha vyniknout. Jak srovnat přirozenou touhu s ideálem pokory? Každý může v něčem vyniknout. Například si vybrat ze cností jednu, a v té vynikat. Ale je to vysvětlení příliš řecky individuální. Křesťanství chápe růst osobnosti ve vztahu ke druhému. V nejsvětější trojici jsou tyto vztahy nejdokonalejší. Křesťan, který žije z víry a popřípadě i ustupuje do pozadí z lásky ke Kristu, postupuje ale tajemným způsobem dopředu, i když se zdá, že neuspěl.

Křesťanská psycholožka. PhDr. Iveta Lesová OFS. Strach. Strach je ztráta víry v Boha. Kdo má strach nedůvěřuje Bohu.

Trest zavržení – II.část (čas. La Civilta Catholica. 1992/II) Teologie pekla dodává nynějšímu životu ráz dramatičnosti. Volba se může učinit pouze za života. Nám však nedovolí láska k Bohu, abychom nedbali na spásu. Každý pozorně bdí sám nad sebou. Dnešní kultura se řídí heslem: člověk je soběstačný i bez Boha. Pravda se stává zbytečnou a nepohodlnou pro získávání lidského blahobytu. A tak ani mezi teology nechybí názor, že peklo je překonaná hypotéza. Církev by však neměla zamlčovat celé Kristovo učení. Kázání o pekle však musí být zakotvenou na dvou zásadách: Všichni lidé mají naději na spásu a každý to má možnost odmítnout. Je potřeba vybízet k modlitbě za spásu.

Poslední groš. Ezio Franzeschini. Nový život 5/1994. Vedou k popravě chudáka, co dluží 100 zlotých. Dobrodinec má jen 90 zlatých, ale dá je katu. Ten však trvá na tom, že to musí být 100. Dobrodinec vybere od konšelů peníze na dluh. Ale chybí jeden groš. Kat žádá popravu. Pro jeden chybějící groš popravíte člověka? Takový je zákon. Kat nakonec obrátí odsouzencovi kapsy a najde tam jeden groš. Tak nakonec jeden groš v kapse zachránil ubožáka od smrti.

Kapucín P.Klétus František Pěterka OFMCap 1914-1987. P.Juvenál valíček OFMCap. Byl velikým ctitelem a obhájce Karla Maye., hrál pěkně na housle a měl pevnou ruku v pozemním hokeji. Pak se stává kapucínem roku 1940. Vyučoval kapucínské studenty jazykům. Pak byl zavřený v koncentračním táboře v Broumově. Psal básně.

Z františkánského života. Sestry ošetřovatelky třetího řádu. Ve Slezku onemocnělo mnoho lidí tyfem. Odjely tam a zůstaly. Potom pracovala nejenom jako zdravotní sestry, ale také jako vychovatelky, varhanice, katechetky. Od září 1993 slouží v Rychnově nad kněžnou ve stacionáři pro postižené děti. Letos je to 150 let od založení jejich kongregace.

Obnovení sekulárního řádu v Čáslavi. Prozatímním ministrem se stal br. Saxl a zástupkyní M. Stará. Obnově byl přítomen br. Česlav Křížala OFM.

Dovolenou s Pánem Ježíšem pořádá MBS v Přerově. Osm členů řádu vč. jednoho invalidního. Spojují s prací kolem kláštera v Králíkách.

Přátelé sv. Františka v Ústí nad orlicí. Ve městě jsou jen tři staří sekulární Františkáni. Každý měsíc se však kolem nich shromažďuje 25 lidí a mají společné besedy. Účastní se i bratr Česlav. Dozvídají e o životě sv. Františka.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Serafinská cesta - časopis SFŘ se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář