Serafinské listy V 12/94

Vánoce 1994 Katolická tradice se dovede dívat na celého člověka. Neopírá se jen o rozum či vůli, ale počítá i s citem

Mystické vánoce 1252 P.A.Rotzetter OFMCap. Klára musí vánoce prožívat na lůžku. Po modlitbě uslyšela hudební nástroje i zpěv a viděla jesličky z kostela bratří I. Řádu.

Bůh sv. Františka: Bůh je ten který je stále menší. P.A.Rottzetter OFMCap. Boží tajemství se ukazuje v každodenní všednosti chleba a vína. Bůh je živý vztah, starostlivý otec, matka se srdcem plným lásky. Bůh se ukazuje tam, kde je dobrota a láska, oddanost, něžnost, starostlivost. Bůh je člověk mezi lidmi, který prosí o pomoc.

Pohled na Dr. Noska – apoštol. Jan Janoušek. Jeho starostí byla periferie. Založil proto dílo sv. Anežky, které mělo na starosti postavit 12 kostelů (náhrady za hvězdy sražené koruny P. Marie ze Staroměstského náměstí). Nebuďme polovičatí a buďme nadšení i když se nám zrovna nedaří.

Naše vzory .Sv Marie ukřižovaná (nar. 1813). Pro pacienty v nemocnicích. Dnes působí její kongregace.

Poslední místo P.T.Špidlík Pokora je nepřirozená vzhledem k přirozeným tendencím člověka. Jsme často vedeni jinam, než bychom si sami přáli.

První soboty v měsíci jsou zasvěceny neposkvrněnému srdci Panny Marie Fatimské.

Řehole 19. Ať se snaží přinášet druhým radost a naději. (např. charitní akce)

New Age. J.Vernette. Lidstvo podle hnutí vchází do věku souladu a světla. Člověk je součásti jednoho celku. New Age se stalo předmětem obchodu. Pro nás však zůstává poselství evangelia.

Blíží se vánoce. P.I.Lessová OFS Příprava na vánoce by měla být především duchovní. Uklízet můžeme jindy.

Divadlo Jesus Christ Superstar v Praze bychom si neměli nechat ujít.

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka. Buďte milosrdní. (Luk 6,36). Jsme posláni ke všem lidem, abychom již nežili pro sebe.

SL V 12 1994 .pdf

Napsat komentář