Sertafinská cesta 8/1994

Text promluvy Jana Pavla II. Na La Verně. Skutečným Františkovým tajemstvím bylo to, že si zvolil Krista. Drazí mladí lidé, milujte život. Milujte ho s hloubkou a vášní sv. Františka z Assisi. Svět potřebuje Františkovo srdce otevřené pro Boha i pro druhé.

Šťastnou dovolenou. Jiří Tůma OFS. Zanedbání dovolené by mohlo být hříchem. Když se lidský duch trochu odpoutá od rozjímání, díky častějším návratům míří výš. Nezapomeňme zajít však do kostela.

P.A.Rotzeter OFMCap: František z Assisi. Podněty pro mírovou politiku. Nad vchodem do Carceri Ubi Deux-Ibi Pax – tam kde je Bůh, tam je mír. Stejně tak platí: kde je opravdová Láska, tam je Bůh. Kde je Bůh, tam je svoboda, atd. Tam kde zakoušíme lásku, svobodu, lidskost, tam vnímáme Boha. Teologie je plná touhy po míru a chápe sebe jako účastnici rozhovoru v hledání míru. Musí se osvědčovat v protivenstvích a sociálních sporech. Aby takový mír fungoval, musí mít kontemplativní rozměr. Modlitba a kontemplace patří k pramenům činnosti. Gándhí to ověřil na svém životě. Postil se, modlil se a meditací přicházel do styku s Boží přítomností. Podobně tak činil mnohem dříve sv. František. Každý je bratrem a sestrou všeho. Teprve nezištný souhlas s Boží láskou zruší hranice a zláme pouta. Kdo v mystické zkušenosti zkusil Boží tajemství, stává se mu domovem celý svět.

Praktický sv. František. Sr.Frances Ann Thom O.s.c. Konal mnoho praktických kroků. Postil se, modlil se, když zabloudil, cestoval jen na lehko, při modlitbě žádal ostatní o pomoc, proto nenosil modlitební knížky. Vytrvával v modlitbě všude, měl důvěrný vztah se všemi svatými, co znal.

Sv. Maxmilián Kolbe. Mirka Kracewska OFS Polsko. V Osvětimi měl číslo 16670. Velitel věznice se na něj zaměřil. Týral ho. Po útěku jednoho vězně, měl být každý desátý vězeň zabit. Byl vybrán také František Gajowniczek, který měl ženu a děti. P.Kolbe nabídl svůj život za jeho. Pak ještě přežil dva týdny o hladu a žízni. Nakonec musel být usmrcen. 14.8.1941 mu bylo 47 let.

Tajemství Božího vyvolení. Kard. Josef Glemp, Polsko. V době mládí M. Kolbeho, byl polský lid vykořisťován a žilo se mu těžko. Jeho rodina však přesto pomáhala i ve farnosti, posilovala se modlitbou a svatostí. Maxmilián v té době našel po příchodu františkánského kazatele své povolání ve společenství synů sv. Františka.

Zrodil se život průkopniského apoštolátu. Gianfranco Grieco. P. Kolbe na mariánské akademii, vyzdvihuje Kristovo království skrze Neposkvrněnou Marii. Jeho osoba byla naplněna Duchem svatým. Snažil se v Japonsku shromáždit katolíky, jiné křesťany, budhisty, šintoisty. Dal svůj život za spásu mnohých.

Tajemno ve víře, Rycerz Niepokalenej, 1924. Náš rozum je příliš malý, abychom vše chápali. Nejsme schopni pochopit nekonečno. Poučit nás může jen rozum nekonečný.

Národní církev, T. Špidlík V dnešní době už by nemělo smysl zavádět diskuzi na liturgický jazyk. Ale stále platí: Čím je něco univerzálnější, tím je to božštější. Křesťanství vyšlo z židovsko semitského prostředí a proniklo do jiných kultur. Církev řecká, antiošská, alexandrijská, arménká a další jsou si v počátcích vědomy toho, že patří k sobě. Přesto vzniklo schizma. Nebyla to škoda, že jsme se zbavily sjednocujícího latinského jazyka? Dosud trvá národní nadnárodní církev. Obojí se projevuje v liturgii. Spojeni jsou Kristem.

Slušnost, psycholožka radí. Slušnost je projevem našeho vztahu k okolí. Je to náš vnitřní obraz. Není to bezduché vycházení se všemi a za všech okolností, ale je vstřícná a plná pochopení. Je krokem k bližnímu.

Tau – odznak františkánské rodiny. Juvenál Valíček OFMCap. 1215 papež Inocenc III. pronesl řeč o Ezechieli 9,3-4. Tau (označení na čele) tvarově připomíná kříž. Znamení Ezechielovo nese na čele ten, kdo ve svých skutcích ukazuje znamení kříže. Na Františka slova mocně zapůsobila. Tau se stal jeho pečetí. Je důležité mít tuto pečeť v srdci, nestačí jí mít přišpendlenou na klopě.

Trest zavržení. Časopis La Civila Catholica. 1992. Peklo zůstává tajemstvím a dnes se o něm málo mluví. Učitelský úřad si je jistý, že peklo existuje, je věčné, je údělem těch, co umírají ve smrtelném hříchu. II. Vatikánský koncil i klade otázky: proč peklo existuje? Jak jej lze sloučit s milosrdnou láskou? Stejným tajemstvím jako peklo je i hřích. Bolestný stesk po dobru, které zatracenec ztratil, ztratil Boha. „Pane, odejmi z mého srdce vše, co nepatří k lásce.

Růženec na výlet. Jan Polívka Tajemství růžence nám připomíná i naši cestu. V každém desátku je skryto mnoho z Mariiny námahy, starostí, napětí, ale také radosti. Cestujme i my s láskou a nadějí.

Chuďásek Boží. Recenze knihy P.J.Valíček OFMCap. Nejedná se o historického Františka. Láska a zaujetí Františkem je však z Kazantzakiseho knihy obdivuhodně cítit. Kdo však chce poznt opravdový život Františka ať čte A. Rtzettera, O. Willibrodda, O. Maturu, P. Jana Ev. Urbana, mons. Feldera., Cantalamesu.

Ze závěrů generální kapituly 1993. Bratrstva by měla zakládat skupiny manželských párů, formaci manželských párů, pomáhat citlivě rodinám, které jsou v nesnázích, podporovat rodinu v politice a legislativě.

SL V 8 1994.pdf

Napsat komentář