16.2.17 Setkání

Čtvrtek se svatým Františkem
Modlitba svatého Františka z Assisi
Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje.
Kde je nenávist, dej mi zasévat lásku,
kde je křivda, odpuštění,
kde je pochybnost, víru,
kde je zoufalství, naději,
kde je tma, světlo,
kde je smutek, radost.
Božský Mistře,
popřej mi spíše těšit, než být těšen,
spíše chápat, než být chápát,
více milovat, než být milován;
neboť dáváním dostáváme,
odpouštěním se nám odpouští,
umíráním se rodíme pro věčný život.


Tentokrát vedl mši Mons. Emil Soukup, protože Františkáni byli mimo Plzeň. Navštívil nás přítel sv. Františka Tomáš, který pak na společném sezení po nešporách prohlásil, že by se rád účastnil i našich dalších setkání s cílem stát se terciářem sv. Františka. Tomáš je učitel.  Po zpěvu jsme kromě jiného  naplánovali duchovní obnovu v Příbrami (program dopravu, přihlásilo se 56 účastníků. Vezmeme sebou náš prapor?  Jana nám četla ze života sv. Františka o penězích.Potom jsme rozvezli auty starší sestry a bratry domů. Příští týden se sejdeme v Dobřanech.

Napsat komentář