2.2.2017 Setkání v 17,30

Setkání zahajujeme a končíme modlitbou za přímluvu sv. Antnína z Padovy

tentokrát jí celou otiskuji

čtvrtek se svatým Antonínem
Prosba za ochranu
Svatý Antoníne,vypros nám, kteří k tobě utíkáme, 
splnění všech naléhavých proseb, není-li to ke škodě naší duše.
Buď naším patronem, naším ochráncem, braň nás v životě i ve smrti.
Vypros nám čistotu srdce, pokojnou mysl,lásku k chudobě
a úplnou odevzdanost do vůle Boží.
Svatý Antoníne, oroduj za Svatého Otce, za biskupy,kněze a jáhny
a za všechny věřící.
Vypros nám, abychom žili sjednoceni ve víře a lásce
a pracovali společně k větší cti a chvále Boží.
Amen.
Prosba za pokojnou mysl
Věrný služebníku Boží, svatý Antoníne, Tobě dal Bůh milost, že na Tvou přímluvu nacházejí ztracené věci ti, kteří Tě prosí o pomoc. Vypros mně, hříšnému člověku, abych znovu nalezl a zachoval pokoj své mysli. Přimlouvej se za mě, abych dobře rozeznával, co je dobré a co špatné, co je pravdivé a co mylné. Vzdaluj ode mne všechen nepokoj srdce, nejistotu a úzkosti svědomí a vše, co zatemňuje mou mysl a vzdaluje mě od Boha. Vypros mi, svatý Antoníne, abych sloužil Bohu nerozděleným srdcem, v radosti a pokoji se zbožnou myslí a čistým svědomím. Pro Ježíše Krista, našeho Pána, který žije a kraluje ve slávě svého Otce, v jednotě Ducha svatého, Bůh po všechny věky věků.
Amen.
A proč se sv. Antonínem?
Sv. Antonín prosadil v řádu u sv. Františka vzdělání. Naše setkání první čtvrtek v měsíci se týká právě společné diskuze nad nějakým františkánským textem.
Tentokrát jsme debatovali na textem z knihy Pauluse Terwitta : Bohatství prostého života, kapitolou 11.
Citují úryvek:
“Radost z bohatství, že jsme mužem nebo ženou, je jednoduchou cestou, jak dosáhnout uspořádaného vztahu k sobě samému i k druhému pohlaví.”
“První otázkou pro začátek nebo průběh vztahu není : Co od tebe mohu mít?, ale : Čím se pro tebe mohu stát.”
Diskutovali jsme zda je pro bratry možné mít sestru jako důvěrnici, dále o tom proč sv. František varoval, že bratři nemají chodit do ženských klášterů, dále o tom jak František asi přistupoval ke Kláře. Bůh zná myšlení muže i ženy. ženský prvek dlouho v církvi chyběl.

Napsat komentář