Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem – bratrství

Rivotorto – bratrství

Rivotorto je první místo noviciátu bratří. Klást důraz na bratrství je stejně důležité, jako klást důraz na rodinu. V opuštěné chýši žil František ve svaté chudobě a řeholní kázni se svými bratry. Bůh mu dal na starosti bratry. Bratry jsou mu při pohledu na Otce, tam je podstata významu slova bratr pro sv. Františka. František nedbal na nadšení, ale na skutky. Každý, kdo přicházel, musel rozdat svůj majetek. To byla jeho řehole. Pak je posílal po dvou jako Ježíš do světa kázat evangelium. Poselství míru a pokání na odpuštění hříchů. Buďte trpěliví v pronásledování a důvěřujte Pánu. Každého, kterého vyslal, objal a řekl: „ Mysli na Boha a on tě obživí.“

Spravedlivý Otče…Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mne miloval, byla v nich.

Napsat komentář