Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem – Citta di Castello Bazilika sv. Františka

citta di castelloVeronika, Voršila vstoupila v roce 1677 ke kapucínkám v Citta do Castello. Snažila se podobat Ukřižovanému Kristu. Už od 7 let rozjímala o Kristově utrpení. Můj Bože toužím jen po Tobě. Kontemplace utrpení (stejně jako u Terezie z Lisieux). Dovol mi pane trpět za hříšníky. Kontemplace utrpení – vliv na tělo. Veronika prožívala utrpení, jako František. Poznala, že největší utrpení Krista byla utrpení niterná. Kontemplace- vliv na fyzické srdce. Každá modlitba zasahuje srdce. Po pitvě se ukázalo, že měla na srdci světlý sval ve znamení kříže. Čisté utrpení a holý kříž. Ukřižovaný Kristus je pro nás Boží moc a moudrost.

Buď veleben Bůh ve svých svatých.

Napsat komentář