Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem -Panna maria

Porciunkule – Panna Maria

František uznával Porciunkuli jako zvlášť milostiplné místo. Říkával: „Hleďte, abyste to místo nikdy neopustili.“ Proč? Přece neměl na ničem lpět? Protože panna Maria miluje tento kostelík. Byl to jeho domov. Zde i zemřel. „Sv. Panno Maria, nenarodila se na světě tobě rovná mezi ženami. Pros za nás u svého nejsvětějšího milovaného Syna.“ František viděl Marii jako služebnici a dceru., Matku a nevěstu Ducha svatého. Vychází z ní světlo. Dcera patří Otci, Matka Synu, nevěsta Duchu svatému. Jedinečným způsobem patří ke Trojici. Porciunklule je privilegiem Františkánské rodiny.

Buď pozdravena, ty líbeznosti, po které jsme tolik toužili…ty nová Matko, v níž bylo stvořeno nové pokolení, ty tvore, který v sobě skrýval Tvůrce (Theodot z Ankyry)

Napsat komentář