Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem – poslušnost

Fonte colombo – poslušnost

Přísně nařizuji, aby své ministry poslouchali ve všem, co Bohu slíbili zachovávat a co není proti jejich duši a naší radosti (řehole X). Poslušnost je kombinace pokory a důvěry. Jsem služebnice Pane – to je pokora. Staň se mi podle tvého slova – to je důvěra. Bohočlověk Ježíš se ponížil a byl poslušný pod neustálým pohledem zaměřeným na Otce. Řeholní život předpokládá hluboký duchovní život, vycházející z patření na Boha. Při pohledu na Boha a zapomenutí na sebe člověk slyší a stává se poslušný. Poslušnost je dobrovolné přijetí odsouzení k smrti. Bratři se tak zříkají své vůle. Chudoba je nemít. Poslušnost je nechtít. Ďábel nedokáže poslouchat.

Hle zde přicházím nyní. Ve svitku pro mne je příkaz psán. Blaží mne, Bože můj, konat podle své vůle, tvůj zákon v srdci mám (Žl39)

Napsat komentář