Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem – Slovo se stalo Tělem

santuariogreccio - kamenný betlémTajemství neobsáhneme ani rozumem ani vůlí. Není důležité, abychom k němu pronikli, důležité je, abychom u něj zůstali. První je skutečnost, že Bůh je. A druhá, že se stal člověkem. K čemu jsou oči, když nevidí Boha? Greccio je Františkovo poselství. Věčný život je to, že poznají tebe. František si dar , položený v jeslích, bytostně uvědomoval. Christologie byla u Františka jasná a praktická. Bůh přijal podobu člověka v jeslích. Dokud neobejmeme prostředníka mezi Bohem a lidmi, člověka Ježíše Krista, nepochopíme, kdo je člověk.

Salve, sancte Pater, patrie lux, forma Minorum. (Sláva nebeskému Otci, světlu země, v menších bratřích)

Napsat komentář