Sv. František z Assisi a evoluční vznik člověka

aneb o báječných “čtenářích” knihy stvoření

Ctirad V. Pospíšil

Soukromé výpisky z Historia Franciskana IV, vydané Collegium Europanum 2016

výpisky z článku:

106…Laudato si – základním východiskem celého rozsáhlého magistrálního dokumentu je Chvalozpěv stvoření ( Píseň bratra Slunce) od sv. Františka z Assisi.

107…V prvé řadě je to protest proti oddělování snah o ochranu života a životního prostředí od sociální spravedlnosti a úcty k člověku… zatímco můžeme věci zodpovědně užívat, jsme povoláni uznat, že ostatní živé bytosti mají před Bohem vlastní hodnotu…

108… prazákladní inspirace sv. Františka má personalistický charakter (definuje vše jako bratry a sestry)… tématem je společná stvořenost.

109…Každý z nás disponuje osobní identitou, která je schopna vstupovat do dialogu s druhými a s Bohem… všechno v nás jsou projevy jedinečnosti, která přesahuje fyzickou a biologickou sféru

Sv. František je patronem ekologie. Neměl by také být nebeským přímluvcem pro ty, kteří se snaží vnímat evoluci jako Boží dílo, jehož poselstvím je právě bratrství mezi všemi tvory?

110.. upozorním na české vědce, kteří si danou souvislost mezi evolučním vznikem/stvořením člověka a všeobecným bratrstvím jasně uvědomovali…

Botanik Ladislav Čelakovský: (1894) Bůh stvořil člověka postupně cestou vývoje jak po tělesné tak po duchovní stránce… křesťanské učení o bratrství celého lidstva potvrzuje nyní věda… Darwin určil poměr pravých ústrojných bytostí mezi sebou….

Jan Otakar Martinovský: pedagog a přírodovědec. (1937) Lidská zodpovědnost se má projevit také navenek v ochraně přírody… především pro vnitřní pouto – příslušnost člověka po stránce tělesné k přírodě…

František Mareš (fyziolog) (1894): Evoluční teorie není ve sporu s vírou. Člověk mohl dle těla povstat ze zvířat nižších evolucí, ale rozumná duše byla mu přímou intervencí boží sdělena… Odvolává se na katolického MD. Leroy průkopníka katolického pojímání evolučního původu lidstva.

Dr. Bedřich Augustyn (1926): napsal středoškolskou učebnici (nikoliv vědecké dílo) ve které po rozboru Genesis cituje Darwinovy a Haeckelovy názory…. Pokud vývojová teorie aplikovaná na člověka nepopírá Boha stvořitele a podstatného rozdílu mezi duší lidskou a zvířecí, není rozporu s náboženskou pravdou obsaženou v Písmu svatém. Písmo o vývoji člověka nehovoří, ale také ho nevylučuje.

115… na světové scéně:

Anglický katolík, lékař a přírodovědec George Jackson Mivart (1827-1900): 1876 mu udělil Pius IX čestný doktorát filozofe – vývojem připravené tělo bylo Bohem vybaveno skutečnou lidskou duší

Italský kněz a profesor matematiky Raffaele Caverni (1837-1900) . lze smířit darwinismus s křesťanskou teologií

Francouzský dominikánský kněz Marie-Dalmace Leroy (1828-1905) – slučitelnost evoluce se zjevením na bázi tomismu. Biblická antropologie je nedualisticá (tělo a duše) a proto potvrdil, že člověk je stvořen evolucí (tělo), plně lidským se stává lidská duše přímo stvořená Bohem.

Americkou katolickou teologii reprezentuje John Augustine Zahn (1851-1921) řeholník z Kongregace sv. Kříže. Zastával stejné názory výše uvedené.

120… Dále biskupové Ital Geremia Bonomelli (1831-1914) angilcký beneiktin John Vutbert Hedley( 1837-1915), špaňeslý teolog Zerefino Gonáles (1831-1894) a teolog a filozof Juan Gonzáles de Arintero (1860-1928)

Rakouský biolog Erich Wasmann (21859-1931), člen jezuitského řádu – bojoval proti monistickému pojímání evoluce a biologie. Byl zastáncem evoluce, ale odmítal uznávat za hybnou páku vývoje přirozený vývoj.

A další…

Závěr : základní idea propojující téma bratrství a tvorů jednak s úctou ke stvoření a péčí o životní prostředí, jednak s evolučním stvořením lidské bytosti by měla vytanout na mysli tomu, kdo dnes čte Františkův Chvalozpěv stvoření. .. Tato skutečnost by měla vést dnešní františkány k důkladnému zamyšlení a následně snad k hlubšímu zájmu o téma křesťanské antropologie a teologie stvoření.


[su_quote cite=”C.V. Pospíšil”]
Bohužel se mezi námi dodnes objevují lidé (i křesťané), kteří projevují neúctu k poctivým výdobytkům vědy, ke zdravému rozumu, čímž znehodnocují svou i naši společnou víru nepřijatelnou fundamentalistickou lekturou zjevení. (Typický ostoj např. pro muslimy, kteří Darwina interpretují jako ateistu)
Z výše uvedených jmen v textu vyplývá, že se nelze tak snadno ani křesťanům odvolávat na teologii dřívějších dob [/su_quote]

Příspěvek byl publikován v rubrice formace- eviromentalní postoje, Formace-terciari se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář