Svoboda a originalita: revoluce každodenního života.

Zápis z modlitebního setkání MBS Plzeň (z knihy: Františkánská cesta pro dnešního člověka José Antonio Merino OFM )

 kapitola 5.Svoboda a originalita: revoluce každodenního života.

Mít vlastní osobnost. Žít s důstojností. Být sám sebou. Usilovat o seberealizaci. To jsou vyjádření úzkostlivé touhy po plnosti lidství.

Svobodná, vyspělá, tvůrčí osobnost bývá v každodenní životě často popírána druhými i námi samotnými. My jsme však povoláni Bohem, být člověkem. Zodpovědným a svobodným. Přesto spíše se zodpovědnosti vyhýbáme a zůstáváme v zajetí duchovní a mravní ubohosti a v povrchnosti života.

Proto nám Františkánům byl nabídnut sv. František, který se naučil mít sám sebe ve své moci. Uměl vlastnit sám sebe, protože se stal s Boží pomocí velkým znalcem vnitřního života. Ve svých napomenutích dal najevo svoji zkušenost, že hlavním nepřítelem člověka je on sám. Každý člověk, který přestane být kritický a neumí se postavit všemožným typům pokusů o „ochočení“ své svobody svoji svobodu postupně ztrácí, ztrácí i svoji vlastní důstojnost.

  • Jaké záludné pokusy o ochočení svého já pociťuješ na sobě ty?

Františka lze nazvat asketou, ale pozor nebyl to chmurný člověk, ale naopak velmi radostný a optimistický. František nepohrdal a nesnižoval hodnotu toho co si odpíral. Ty věci samy o sobě byly dobré, on jen usiloval o jiné hodnoty.

Jeho životopisec (Celano) píše, že byl štědrý, velkodušný a zároveň uměl nakládat svobodně s věcmi tohoto světa, aniž by jimi pohrdal. Svoboda je tou nejvyšší a nejkrásnější formou existence, ale je to velmi přísná nádhera.

Jednou z jeho zásad byla oproštěnost od vlastnictví. Je to forma moudrosti, která v sobě obsahuje pohled na svět a na život v něm. Je to svobodný prostor pro službu druhým. Každá věc, kterou opustíme, otevírá nový horizont a novou perspektivu. Víme sami dobře jak jsme každý z nás zapleteni do mnoha způsobů vlastnictví (vlastníky vůle, cností, zvráceností, hříchů, jsme majiteli věcí, osob, idejí, jistot, lásek, nadutosti atd.) každé vlastnictví je královstvím temnot, které nás vrhá do uzavřenosti, nekomunikativnosti, odstupu od ostatních.

Symbolem vlastnictví jsou dnes peníze. Peníze jsou klamným symbolem jistoty a zabezpečenosti. Moc peněz člověka přetváří, proměňuje, deformuje, mate, korumpuje a klame. Peníze jsou mocným pánem.

  • Jaké máš s vlastnictvím zkušenosti?

Jako následovníci sv. Františka se musíme přemístit, stejně jako on, z obce vlastnění do obce bytí. Ne mít, ale být (Erich Fromm)

Byla doba kdy i církev měla pod kontrolou všechno a všechno chtěla vlastnit. Tato epocha bývá často nazývána dobou temna. Ideologie  jsou často polopravdami, za níž se skrývají enormní lži. Svoboda tedy znamená i umět se dívat, dobře a trpělivě naslouchat, umět se distancovat od názorů druhých a vytvářet si kriticky vlastní mínění. Umět samostatně uvažovat.

Františkánství znamená kulturní revoluci v našem osobním každodenním životě. (ne se snažit dělat revoluci druhým) Člověk je velmi svazován okolním systémem života spotřebitele (politika, ekonomika, ale i náboženskost). Revoluce znamená být osobně šťastný v prostém a jednoduchém životě, s vědomou morálkou střídmosti a skromnosti. Tato svoboda nám poskytuje možnost otevřít se velkému sbratření se se všemi lidmi i s celou přírodou, nový způsob přebývání ve světě.

Každý člověk v prostoru porozumění a lásku se může rozvinout podle toho, jak to s ním zamýšlí jeho Stvořitel. Každý může nalézt sám sebe, protože to je místo, kde bude šťastný.

Napsat komentář