Štítek: Kardinál Tomášek

Serafínská cesta V 9/1994

Svatý duch Boží dává sílu k víře, dává sílu a naději, dává sílu k lásce, je silou ke správnému mluvení, je smíření Boží, je útěcha Boží, je duchem jednoty. Františkánská novéna. P.A.Rotzetter. (pokračování z čísla 8) Ubi deus-Ibi Pax. 3. Spor jako místo míru. Konflikt není pro Františka překážkou milovat Boha, nýbrž příležitostí k setkání s Bohem. Miluj ty, co …

čti dál Serafínská cesta V 9/1994