Štítek: kontemplace

Otec Jeroným – Blaženost, kontemplace a kontemplativní život (soukromé výpisky -nakl Triáda, edice delfín)

Otec Jeroným - Blaženost, kontemplace a kontemplativní život (soukromé výpisky -nakl Triáda, edice delfín)

Pochopit do hloubky pojmy v nadpisu, lze jenom se zřetelem k historickému vývoji řeckého a křesťanského myšlení. Blaženost Řecko: Blaženost se jeví jako intelektuální a uskutečňuje se poznáním. Křesťanství: Blaženost se rodí z lásky. Přináší živou bytost, přítomnost Boha. Boží láska má všechny rysy přátelství. Oba vědí o své vzájemné náklonnosti, opětují si lásku, chtějí být spolu co …

čti dál Otec Jeroným – Blaženost, kontemplace a kontemplativní život (soukromé výpisky -nakl Triáda, edice delfín)