Štítek: sestra Gelingová

Serafinská cesta V. 5/1994

Modlitba. ThDr. Josef Zvěřina: Maria (vyd. Opus Bonum): úryvek: Jsi služebnice Páně, ne služka: proto mluvíš s Kristem, mluvíš s Apoštoly. V Nazaretě s andělem, v betlémě s dítětem, v Káně s chudáky, s učedníky. Jsi první u Ježíšova znamení. Pod křížem, kdy jsi nám byla daná a my Tobě. Vždy a všude naše paní. Paní lásky. Nové Mariánské jaro. Jiří Tůma. Úkolem …

čti dál Serafinská cesta V. 5/1994