„V tu šťastnou noc“

Doba postní 2020 – Online exercicie se sv. Janem od Kříže: „Šťastné dobrodružství“

Úryvek – závěr s celé exercicie- více na www.exercicie-online.karmel.at

Blahodárná noc“

Věřící, ….začíná všechno chápat jako milost, protože poznává, že celým jeho životem prochází Bůh a v něm se všechny jednotlivé události sbíhají v jedno velké dobro. Dokonce i zkoušky a stinné stránky jeho života dostávají nový smysl: jakkoli trpká a bolestná připadá tato noc tomu, kdo jí právě zakouší, v ústech toho, kdo jí prošel, se stává „blaženou nocí“, „milejší než svítání“, protože ho tato noc „vedla“ k dnešnímu štěstí. Z hloubky srdce zpívá chvalozpěv Exultet z velikonoční vigilie: „Ó vpravdě blahodárná noc…“

Chápe, že „tato milostiplná noc“ má posvěcující moc, neboť přetváří smrt v život a noc ve světlo. Také při zpěvu 139. žalmu si připomíná svou vlastní historii spásy: „I kdybych řekl: ‚Aspoň temnota mě skryje a noc mě obklopí místo světla‘, ani tma ti nebude tmavá: noc jako den se rozjasní, temno je pro tebe tak jako světlo“ (Ž 139,11–12).

Ten, kdo ve svém srdci vnímá božský plamen Ducha svatého, nelituje, že se odvážil „šťastného dobrodružství“ této cesty nocí: tím, že vykročil a šel za svým Milovaným, opustil sám sebe. Zcela se změnil, Bůh ho vyvedl z jeho hříchů a od nynějška se bude stále víc podobat tomu, koho tolik hledal – Ježíši. Radost je dokonalá a máme minimálně padesát dní velikonoční doby na to, abychom ji slavili a šířili dál kolem nás…

Kristus vpravdě vstal z mrtvých. Aleluja! Přeji Vám všem radostné velikonoce!

br. Jean‑Alexander od Beránka, OCD

Příspěvek byl publikován v rubrice Pro dnešní den. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář