Všem sestrám a bratřím Sekulárního františkánského řádu (OFS) na celém světě

úryvek z listu Generálního ministra CIOFS –  Tibor Kauser – celý text v českém jazyce a angl originál dopisu na sfr.cz

Zvu vás, abyste se modlili za ty, kdo zvlášť potřebují Boží milosrdenství.

Zvu vás všechny, abyste se modlili za chudé, za lidi na okraji společnosti, kteří jen stěží mají nějaké hmotné statky, ale velmi často mají nesmírné bohatství duchovních dober, a nás mohou naučit, jak blízko se můžeme dostat k Bohu skrze Boží prozřetelnost.

Zvu vás, abyste se modlili za všechny na celém světě, kteří se stali obětí násilí, bez ohledu na to, jak moc to bylo zveřejněno, nebo jak hodně byli znepokojení a plní obav.

Zvu vás, abyste se modlili za ty, kteří zhřešili, a ještě nezačali svou cestu obrácení.

Zvu vás, abyste se modlili za ty, kteří slouží mezi námi: v církvi, ve společnosti, v našich bratrských společenstvích. Kéž je Boží milosrdenství osvítí a vede je tak, aby vždy hledali Boží vůli.

Nakonec vás zvu, abyste se modlili za to, abychom všichni mohli poznat, co bychom měli dělat (jak jednotlivě tak i v našich bratrských společenstvích), “spolu se všemi lidmi dobré vůle, …. povolanými k vybudování bratrštějšího světa a světa více (odpovídajícího)evangeliu, aby se tak Boží království uskutečňovalo efektivněji

Kromě toho, musíme rozšířit naši solidaritu na naše sousedy:tedy ty, kteří jsou nejvíce blízko nás jako znamení božské lásky Pána, který nás neustále zve, abychom činili dobře všem, ale zejména těm nejchudším, nejslabším, a nejmenším. Musíme otevřít naše uši a oči, otevřít svá srdce, a pak otevřít naše dveře, kuchyní, domů a také našich peněženek.

Zejména v tomto svatém Roce milosrdenství, se musíme zaměřit na konkrétní činy solidarity. Stejně jako to dělal František, musíme se modlit bez prodlení za ty, kteří potřebují naše modlitby, pomáhat zároveň těm, kteří jsou ve větší nouzi než my.

Napsat komentář