výpisky z knihy Cesta ven ze šíleného světa

Jan Menděl. www.noxi.cz

Náš svět. Svět se mění. Lidé jsou si blíž. Jen je dál nespravedlivý. Holt je takovej. Jak mohou milióny lidí žít a vlastně nevědět proč? Kam utéct? je jen jeden správný směr . zpět k duchu.

Duch jsi a duchem zůstaneš. Materialismus je kořenem všeho zla. Člověk, který věří, že je živým tělem s datem trvanlivosti, nemá sebemenší motivaci pro něco žít. Uvědom si, že nejsi tělo, nýbrž Duch. Lidé v dnešní postmoderní době si znovu začínají uvědomovat, že původ lidstva sahá mnohem dál než k fyzickému narození. Možná uzrál čas vykročit na cestu zdravého duchovního života.

Život je naprosto spravedlivý. Náhoda není logická a není spravedlivá. Bez přijetí a částečného pochopení karmy a reinkarnace nelze dlouhodobě žít vyrovnaným duchovním životem. Jen tak přijímáme s větším klidem a pokorou nepřízeň osudu. Už se nad nespravedlností tolik nerozčilujeme. Karma nefunguje v časovém rozmezí, které chápeme a proto jí nemáme rádi. Ale obráceně lidé, kteří jí přijmou pochopili, ža nad svým životem opravdu nemáme kontrolu. Cesta ze šíleného světa vede přes pochopení, že nic není náhoda a že život je spravedlivý.

Hledání vnitřního klidu. Dnešní lidé nežijí v klidu, tichu, nemají čas na svoji duši. Zastav se člověče. Zkroť své myšlenky. Trénuj to každý den po malých kouscích, ale pravidelně. Udržování vnitřního klidu je práce na celý život.

Buď pozitivní, ale rozumný. Buď optimistou. Neříkej: to skončí špatně. Říkej : to bude dobré. To přejde. Z ničeho se nezačni hroutit dřív, než to opravdu nastane. Můžeš potlačit negativní myšlenky, ale nikdy nepotlačuj negativní emoce. Potlačené emoce vyvolávají celou řadu potíží. Respektuj emoce ale měj je pod kontrolou. (kniha řeč emocí – Karla McLarenová)

Sebeláska voní. Žijeme ve společnosti, kde jsou vynášeny na obdiv externí krása a úspěch. To nás sráží. Chybí nám prvek zdravého sebe respektu a sebelásky. Mít s rád je jeden z počátečních kroků na duchovní cestě, která vede směrem do našeho nitra. Spolupracuj tedy sám se sebou. Když se cítíš celistvý, jsi sympatický i druhým lidem, jsi rád s nimi ale jsi rád i o samotě. Máš rád sebe a proto i druhé.

Drzost být sám sebou. Každý z nás je jiný. Čím je člověk duchovně vyspělejší, tím širší je jeho chápání pravdy. Každý člověk má svoji pravdu – odpovídající stavu jeho vývoje -proto je směšné vnucovat svoji pravdu druhému. Měj svoji pravdu a buď otevřený růstu a dovol jí aby se měnila. Řiď se svým rozumem a svou intuicí. Neboj se postavit autoritě. Buď sám sebou. Pravdu se kterou nesouhlasíš zbytečně nevyvracej.

Tělo by chtělo. Naše osobnost není dokonala a naše tělo není perfektní. O tělo se máme starat jako o oblek. je to jen oděv. Když jsme šťastní a vyrovnaní, jsme i zdraví a krásní. Když jsme nešťastní a trápíme se, jsme nemocní, ztrhaní a zestárlí. tělo vždycky bude líné a proto ho musíš vést svojí vůlí. Nechť tedy duch vládne ve tvém životě.

Ten nejhorší rádce a nejhorší zrádce. Intuice je dar. Respektuj jí jako svého moudrého přítele. Rozum a intuice musí být v rovnováze. Uvolni se když něco řešíš. K životu patří zkoušky. Intuice k nám promlouvá když je to zapotřebí. Když mlčí, tak jí nepotřebujeme.

Aby se tě i strach bál. Strach nás neustále pronásleduje. Strach ze smrti, nemocí, samoty… Nejlepší zbraň proti strachu je duchovní život. Jsi božským dítětem, které si hraje v zahradě svého Otce. od chvíle , kdy jsi vstoupil do svého hmotného těla, jsi obklopován zástupy andělů, kteří tě celý život vedou a chrání. Jakmile opustíš své tělo, rozpomeneš se na svou rásu a původ. Za hranicí viditelného světa je svět neviditelný. Nečekej na něj až zemřeš. Začni si ho uvědomovat už nyní. Tvůj původ je tak vznešený.

Božský vesmír a vesmírný Bůh. Všichni hledáme totéž. To co ve skutečnosti hledáme je Bůh, aniž bychom si to uvědomovali. Hledáme ho na špatných místech, ale tím získáváme cenné zkušenosti. Nakonec najdeme jedinou správnou cestu a ta je uvnitř nás samotných, v našem nitru. Opouštíme šílený materialistický svět, i když v něm nadále žijeme, a nalézáme oblažující vnitřní svobodu.

Proč nedostáváme to co chceme. Zákon přitažlivosti, pozitivní myšlení, vědomé vyvolávání, pěstování pozitivních emocí, afirmace. Zkoušíme to získat různě. Ale nedostáváme. Naše myšlenky a skutky mají určitou setrvačnost a dobu zhmotnění, takže i přes pokroky se staré míchá s novým. Je zapotřebí trpělivosti. Navíc je třeba si uvědomit, že to co chceme, není vždy to co opravdu potřebujeme. To ví jen naše duše. Je zbytečné jít hlavou proti zdi. Pokud jsi však až do morku kostí přesvědčený, tak to nevzdávej. Je-li tvá vůle identická s Boží, vytrváš-li uspěješ.

Chudoba není duchovní nemoc. Chudoba nikdy nebyla překážkou na duchovní cestě, kdežto bohatství ano. Štěstí bylo, je a bude zcela závislé na stavu ducha a nikdy ne stavu vnějších věcí. Je to smutné, ale dnešní doba se točí jen kolem financí. To má zdrcující dopad na morální a tím i duchovní stav lidstva. Nauč se být šťastný s ničím a budeš šťastný s čímkoliv. Mat 6:26

Dobrý člověk musí umět být “zlý”. Dobro a zlo jsou relativní pojmy. lepší než o dobru mluvit je dobro konat. Jediný hřích je jít sám proti sobě, jít proti svému přesvědčení. Duchovní člověk s dobrým srdcem jedná v souladu s Boží vůlí. Je k tomu však třeba odvahy. Možná dělá věci, které se nelíbí. Člověk věrný svému srdci musí být připraven na poraněná ega druhých. Dobrý člověk tedy musí být neoblomný – “zlý”. Bůh nás nikdy nesoudí. To my jsme soudci sebe samých. je lepší nezradit sebe, než se snažit zavděčit.

Těžká období. Těžká období vstupují opakovaně do našich životů. Snažíme se odporovat, ale pak se unavíme. Zvykneme si. Adaptujeme se. Jsme na svoji rezignaci naštvaní, ale postupně se vracíme do středového klidu. Člověk nikdy neví, jak moc je silný, dokud se neocitne v situaci, ve které být silný je jediné co mu zbývá. Veškerá utrpení mají jediný účel: probudit našeho ducha ze světského snu. Je to sice drsné, ale hluboké. Člověk je nesmrtelný duch, ale zapomněli jsem kým jsme a usneme do klamu světského snu, trpíme jím, ale pak to jednou pochopíme a už neusneme. Rosteme v sebeovládání, soudnosti, silné vůli, soucitu, trpělivosti, pokoře, odvaze, dobrotě, lásce… Čím je člověk duchovně probuzenější a silnější, tím zdánlivě těžší zkoušky prožívá. I ztráta milovaného člověka, je pak jen jakoby odjela za velký oceán, kam se později také vydáme. Naším konečným cílem je Bůh.

Zdraví. Zdraví je odrazem duše. Každá nemoc má duchovní příčinu. Lékař není Bůh a nezná tvoje tělo lépe než ty. Tělo k nám promlouvá skrze naše pocity. Pokud je to zapotřebí nech si od lékařů pomoci. nech se vyšetřit, nech si předepsat léčbu. Ale pak začni pátrat po důvodech své nemoci na duchovní úrovni, protože z té pramení tvé fyzické problémy. Neboj se. Když si spokojený a vyrovnaný, máš imunitu a nemoci na tebe nemůžou. Nenech se zmanipulovat strachem. Raduj se. Zdraví je jako řeka, teče pokud jí neznečistíme a neucpeme.

Ber život zodpovědně, ale nikoliv vážně. Všechny naše myšlenky, slova a skutky se časem projeví v našem životě. Neobětuj svoji přítomnost ve jménu lepší budoucnosti. Žít se má tady a dnes. Když žijeme dnes šťastně a radostně investujeme do budoucnosti duchovním způsobem. Probuzený člověk si dobře uvědomuje, že smrtí nic nekončí a proto je zodpovědnější k životu jak člověk materialistický. je zbytečné kritizovat dnešní společnost. Buď zodpovědným občanem , dobrým člověkem a neber život vážně. Nauč se rozlišovat podstatné od nepodstatného. Udržuj vnitřní rovnováhu. Plň si svoje povinnosti, ale neber život vážně. Budeš žít lépe.

Nikdy na nic nejsi sám. Samoty se bojíme. Bůh je s námi neustále. To, že pokaždé nevidíš jak ti pomáhá, neznamená, že ti nepomáhá. Uvolni se a zavři oči. Je tady, byl a bude. Nikdy jsi sám nebyl.

Modlitba. Známé nástroje – meditace, afirmace, vizualizace začínají být vědecky uznávané a populární. jenže v těžkých situacích se každý – i materialista – modlí. Lidé se modlili odjakživa. Modlitba je zkrátka mocná. Probouzí našeho ducha a pozvedá nás blíže k Bohu. Osvoj si zvyk modlit se a poznáš to sám.

Neodpouštěj příliš rychle. Odpuštění je potřebné, ale musí být upřímné a hlavně přirozené. Každá rána musí projít přirozeným procesem, aby se zacelila, vyschla a zmizela. proto musíš projí i ohněm hněvu. nech ho chvíli hořet. Samozřejmě jej musíš mít pod kontrolou. Chybovat je lidské a odpouštět je božské, ale nesmíme si hrát na bohy dříve, než se jimi staneme.

Přeceňovaná partnerská láska. Je médii idealizovaná. Lidé proto stále hledají tu “pravou lásku”. Sexuální přitažlivost je chemie. Hledání spřízněné duše, je ztráta času – hledej Boha. najdeš duchovní lásku a možná obdržíš dar podobného partnera. Opravdová láska je nesmrtelná, nadčasová, získává ohromnou vnitřní svobodu a lehkost a osvícení.

Hypnóza, regrese. Hypnóza je sice magický nástroj, ale problémem je že zhypnotizovaný člověk je zcela v pasivní roli – zachráncem je hypnotizér. Takže vlastně ochudíme onoho člověka o užitečnou lekci v životě. Vždy máme každý z nás sílu a moudrost, abychom těžkost překonali sami. Buď sám sobě hypnotizérem. Dávej si pozitivní sugesce, nedovol propadnout chmurám. každá autosugesce se ti ukládá do podvědomí a působí na všechny oblasti svého života.

Mentální hygiena. je třeba si jí osvojit. Vyčistit svou mysl. Přestaň se dívat na televizi. Nepotřebuješ mít všeobecný přehled. Vybírej si kvalitní duchovní literaturu. nekritizuj sebe ani ostatní. nešťourej se v minulosti. Čemu věnuješ pozornost to posiluješ a to v sobě živíš. Totéž platí o budoucnosti. nepouštěj se do zbytečných prognóz. Má budoucnost je úžasná. Snaž se ovládat své myšlenky. Zvláště před spaním a po probuzení. Dneska budu celý den klidný a nic mne nerozhodí. Večer za vše děkuj. Když si venku všímej si přírody. Poslouchej relaxační nebo klasickou hudbu. Trénuj sebeovládání, dýchání, zdravý odstup od věcí a lidí. nauč se vizualizovat se zavřenýma i otevřenýma očima. zakaž si sebelítost. Práce je prostředek pro obživu není to smysl života. neber sebe ani druhé příliš vážně. Buď lhostejný k tomu co si o tobě myslí druzí lidé. Buď svobodomyslný – žij a nech žít.

Introspekce, sebeovládání a emoce. Ve svém nitru máš tolik práce. je přirozené, že se člověk nechce zabývat vlastní špínou, ale časem to zvládne a začne ho to i bavit. je smutné, že mnoho lidí celý život shromažďují věci, které tu stejně nechají, zatímco zanedbávají to jediné co si sebou odnesou. nesnaž se být někým , kým nejsi. Buď si vědom i svých temných stránek, ale projevuj jen ty světlé. Tvé emoce vznikají na základě tvých myšlenkových vzorců. proto se snaž ten vzorec rozpustit. Snaž se hněv uklidnit dýcháním, zablokuj negativní myšlenky a zůstaň klidný.

Smrt. O smrti se dnes nikdo nebaví. O své smrti nepřemýšlíme. Smrt je přechod z horšího do lepšího. (spáchat sebevraždu je jako utéct ze školy. Budeme pak muset opakovat ročník). Žij tak, abys mohl říct – udělal jsem co jsem měl udělat. pro materialisty je smrt konec světa. pro duchovně probuzené je to konec školního roku – prázdniny.

Důvěra v Boha. Věřit je jedna věc, důvěřovat těžší. Jsme vychováni, že se máme spolehnout na sebe. Žij rozumně a postarej se sám o sebe a rodinu. Ostatní přenechej Bohu. Naše probuzení souvisí s tím, že se poučíme z našich chyb, uznáme je a kajeme se z nich. V čase největších pochybností a zkoušek je největší záchranou modlitba a meditace. jestliže se ve svém nitru naučíš důvěřovat Bohu, zažiješ ohromný pocit klidu, míru a svobody. Přestaneš řešit desítky věcí. Začneš více žít přítomností, budeš žít více naplno. Veď mne Bože tam kam mám dojít. Tvůj duchovní rozvoj je ta nejdůležitější věc v životě. Hledejte nejprve jeho království a spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno. Jste bohové.

Pryč se zlozvyky. Udělej si v nich jasno. není důležité jak, ale upřímně chtít a rozhodnout se. nenech se rozladit neúspěchem. nevzdávej se, ale nejdi hlavou proti zdi. Jde o dlouhodobé odhodlání. Bojuj proti únavě a lenosti. Rozhodni se kým chceš být.

Nevyhýbej se pokušení. Nejvíce láká nepoznané. Někdy je lepší se vybouřit. Budeš vědět o čem to je. Velkou roli hraje upřímnost.

Síla záměru. Máme v sobě ohromnou sílu. Musíš se rozhodnout. Záměr+ vůle+ víra = úspěch. Buď však obezřetný ve svých přáních. Sláva, peníze, krása atd. jsou pomíjivé materialistické cíle.

Vyrovnaná upřímnost a upřímná rovnováha. Nevrhej se na asketický život příliš zběsile. Pomalu a pravidelně. např. 15 minut ráno a 15 minut večer. nejprve své sklony těla maličko zkracuj. Buď k sobě upřímný. Buď na sebe hodný, ale ne měkký. Uznej pravdu, ale nekritizuj se.

Mysli na svoji budoucnost. Materialistická společnost tě učí nesmysly co máš materialistická pro budoucnost udělat. Mrkvička před hlavou oslíka. děti žijí nejprve přítomností. Dospělí je to odnaučí. Kdo žije v přítomnosti dotýká se věčnosti. Jsem více než čas. Čas přítomnosti je svrchovaný a božský. je však třeba se trpělivě učit v přítomnosti žít. Minulost je na posledním místě. Někdy je však minulosti potřeba : vyřešit problém, který má v minulosti původ a v minulosti lze někdy najít radu. K budoucnosti zaujmi zdravý a vyvážený přístup. Hlas zdravého rozumu, praktické kroky. Budoucnost nás nutí k činnosti a chrání nás před zbytečným zahálením. Vkládej dobré na svůj karmický účet.

Hledání poslání. To je chiméra. Bludička co nás láká do bažin. Nehledej způsoby jak pomáhat, ale zlepšuj se v tom v čem jsi dobrý Věnuj čas svému rozvoji. Tím pomůžeš. Tvé poslání je být sám sebou. Tím napomáháš Božímu plánu.

Tajemný hlas. Žádej ho o radu. Odpověď nemusí přijít hned a tak jak si to představuješ. někdy je důležité aby ses rozhodl bez jeho pomoci. Stále s ním mluv. Pros jej, aby se stal tvým nejlepším přítelem.

Závěr:

Řiď se zdravým rozumem a intuicí. cest je mnoho, ale ne všechny jsou pro tebe. Kdokoliv hlasitě prodává svoje schopnosti není asi příliš pokročilý. Základem je meditace a disciplína a trpělivost a práce na tvém charakteru. častou překážkou je jídlo a pití a sex – jsou dobré jen tehdy pokud je máš pod kontrolou. neztrácej nadhled a humor. Žij zdravě a vyrovnaně a uchovej si přitom lehkost bytí a smysl pro humor. Vědomě si užívej přítomnost. netrap se tím co o tobě říkají druzí. nesnaž se lidem zavděčit. Buď vlídný, shovívavý a trpělivý. je lepší býrt upřímným hříšníkem než falešným světcem. cesta ze šíleného světa vede dovnitř sebe sama, ale končí mnohem dál, mnohem dál….

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář