Wolfgang Trilling Apoštol Pavel – misionář a teolog

str 129 Dobré skutky

Pilíř církevního učení: Boží dílo,vedoucí našemu požehnání, našemu uzdravení, naší záchraně se stalo z pouhé milosti. My sami jsme ničím nepřispěli, ani tou nijak neprospěli, dostalo se nám a dostává se nám toho zadarmo, je tou pouhý dar. Na své konto si z toho nikdo nemůže připsat a převézt ani co by se za nehet vešlo. Spása zůstává nezasloužená a nezasloužitelná.

Tato otázka přestavovala v době reformace ten nejhlubší rozdíl.

Gal 5,2 Apoštol odmítá připustit vedle víry také plnění Zákona. Nikdo si nebe nemůže zasloužit dobrými skutky. Pavel však nepochybuje o tom, že máme být bohatí dobrými skutky. Ale dobré skutky nejsou v Pavlově pojetí nikdy záslužnické.

Str 155 Pojetí Ducha

Řím 8,9 a 1 K 12,13 – bytí v Kristu

Život v Duchu nás nepřenáší do vyšších sfér, nezbavuje nás nutnosti, abychom se denně a pracně osvědčovali jako Křesťané, naše skutečné já se nevyšvihlo nad tělesnou existenci. To je Duch Ježíše Krista, který byl člověkem jako my a který nyní žije ve slávě Otcově. Pravý a skutečný člověk (ne nějaká duchová bytost). Být v Kristu znamená být nové stvoření, tedy být přijat do způsobu existence, který Bůh v Kristu stvořil. Je to podobné jako když je pro zamilovaného člověka najednou svět jiný. Jde o duchovní sounáležitost. Gal 2,20.

str 166 Tělo Kristovo

Gal 3,27, 1 Kor 7,17-24 Okružní list Pia XII O mystickém těle Kristově. Vidět církev nejen jako korporaci se strukturou, nýbrž vidět ji v jejím vnitřním Kristově tajemství. Nikdo není sám pro sebe, všichni jsou tu pro celek. 1.Kor12, 14-26., Řím 12,4. Všichni jíme jednoho chleba (eucharistie). Obec má být uchvácena láskou Kristovou a jeho sebevydáním při večeři Páně. Jde o otevření církve všem. Obec přijímá tělo Kristovo, aby e sama stala tělem, které žije pro druhé. Tedy sloužící církví.

Str 171 Ježíšův život v nás

Všechno mohu v Kristu, který i dává sílu. Fil 4,13. Tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby nám bylo jasné že moc není z nás. Starý svět stále dál existuje a proto součástí našeho života je i kříž Kristův. V této slabosti působí Boží síla. (2.Kor 4,7-11) Utrpení nás potkávají ve světě stejná jako nás potkávala dříve. Na rozdíl od předešlé doby však nevedou k našemu umenšování, ale získávají podíl na vykoupení a na schopnosti proměny. Jejich negativní jádro může být proměněno v pozitivní náboj. Fil 3,10. Z chudoby se stává bohatství, z hanby čest, ze slabosti síla -dokonce radost. Řím 8,18, 2.Kor 4,17. Nemusí to být jenom pro ns osobně, ale i pro celou obec. Přináší útěchu navzájem. 2.Kor 1,3-7 a dokonce i prosbu o odpuštění pro ty kdo utrpení způsobují.

Příspěvek byl publikován v rubrice formace- historická se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář