Formace

 • Boj o modlitbu

  Boj o modlitbu

  Duchovní touhy jsou projevem přítomnosti Ducha svatého v našich srdcích, podobně jako jsou vodní plochy na povrchu země znamením skrytého pramene. Touha po modlitbě, stejně jako každá jiná duchovní touha, je již částečně dílem Ducha svatého v nás. Celý příspěvek →


 • Dvanáct století církevních dějin

  Dvanáct století církevních dějin

  František nerad viděl změnu řehole i vnitřního složení řádu, do něhož vstupovali lidé vynikajícího postavení a učení a zastiňovali jej….Řád pozbýval porozumění pro Františkovu bezprostřednost a srdečnou zbožnost. Noví vůdci dali více na organizaci a zevní rozmach….Před smrtí zdůraznil ještě svou závětí hlavní zásady původního řádového společenství i poslušnost kněžím. Celý příspěvek →


 • Jak je to tedy s peklem ?

  Jak je to tedy s peklem ?

  Boží láska nedospívá ke svému cíli pouhým trestem nebo odplatou. My straníme modelu nedostatku a vzácnosti, ale Ježíš hlásal míru natřesenou, vrchovatou – tedy model hojnosti. Model, který přináší vítězství pro všechny – bez výjimky. (Luk 6:38, Luk 2:10) Vzkříšení se týká celého stvoření (1.Kor 15:51) Všichni budeme proměněni. Celý příspěvek →


Napsat komentář