Archiv štítku: blogspot

Nová adresa kroniky MBS Plzeň

Další část kroniky najdeš na této adrese: https://mbsplzensfr.blogspot.cz/

Rubriky: blogspot MBS Plzeň | Štítky: | Napsat komentář

2.11.2017 jsme s účastnili mše za zemřelé v Meditační zahradě

Anička Srbová, Šedivých, Ženíškovi, Anička Křiváčková, Luboš Kolafa se účastnili charitní mše za zemřelé Mši organizovala Anička Srbová a Věrka Kopicová. Mši sloužil mons. Emil Soukup. V kapli bylo plno a užili jsme si pěkný západ slunce v prostředí zahrady … Celý příspěvek

Rubriky: blogspot MBS Plzeň | Štítky: | Napsat komentář

26.10.17 na výstavě Magičtí Luxemburkové v Plzni v Papírně

Jaroslav, Jana, Tomáš, Luboš z MBS Plzeň se účastnili putovní výstavy ministerstva kultury Magičtí Luxemburkové v prostorách plzeňského kulturního centra Papírna dne 26.10.17. Potom jsme poseděli v Papírenské kavárně ke vzájemnému sdílení a popovídání. Domluvili jsme se na dalších akcích. Úvodní slovo a … Celý příspěvek

Rubriky: blogspot MBS Plzeň | Štítky: | Napsat komentář

12.10.17 setkání s Václavem Ptákem

Spolu s bratrem Václavem Ptákem a dalšími jsme byli na mši v obci Ledce v kostele sv. Jakuba většího, který patří do farnosti Dolní Bělá. pak jsme u Václava v Záluží u chlebíčků  zavzpomínali na jeho život.Z MBS se účastnili … Celý příspěvek

Rubriky: blogspot MBS Plzeň | Štítky: | Napsat komentář

4.10.2017 Pohřeb sestry Aničky Křiváčkové

Dnes měla pohřeb do hrobu sekulárního františkánského řádu Irena Anežka Křiváčková, která zemřela 25.9.17 ve věku 83. Rozloučení se konalo na svátek svatého Františka na Ústředním hřbitově v Plzni  

Rubriky: blogspot MBS Plzeň | Štítky: | Napsat komentář

29.6.17 poslední setkání před létem

Sešli jsme se jen čtyři, ale procházka kolem nových břehů Třemošenského rybníka, kamenného rybníka ke Kolomazné peci kolem přírodní rezervace byla plná františkánského obdivu k přírodě, daru od Pána.    

Rubriky: blogspot MBS Plzeň | Štítky: | Napsat komentář

5.2017

Potíže s počítačem způsobily, že v informacích o sekulárním františkánském řádu v Plzni vznikla mezera. Co se mezitím událo? To se dočtete v http://www.mbssfrplzen.estranky.cz/clanky/terciarske-listy/terciarske-listy—kveten-2017.html Luboš a Alenka a Zdenka se prošli městkými parky s malým výkladem o budovách kolem Návštěva … Celý příspěvek

Rubriky: blogspot MBS Plzeň | Štítky: | Napsat komentář

20.4.2017 Profesní sliby Aničky Karpíškové a návštěva Michala Pometla OFM

Michal František Pometlo OFM se narodil 18. 10. 1935 v Přibyslavi v rodině truhláře. Počátkem šedesátých let, kdy pracoval jako kostelník v Přibyslavi, byl za svoje náboženské aktivity odsouzen na 1 rok k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Na kněze byl vysvěcen … Celý příspěvek

Rubriky: blogspot MBS Plzeň | Štítky: | Napsat komentář

6.4.2017 – modlitební setkání se sv. Antonínem

Modlitby v kapli se účastnili Jana, Anička, Dáša, Karel, Jarda, Luboš. Přečetli jsme kousek poznání vězně koncentračního tábora z knihy V.Fishla a modlili se za lidi, které známe. Pak jsme ve farním sále diskutovali nad výpisky z knihy José Antonia … Celý příspěvek

Rubriky: blogspot MBS Plzeň | Štítky: | Napsat komentář

30.3.2017 Vyprávění Jany Pachnerové o františkánské pouti do Izraele

Na setkání se sv. Klárou jsme tentokrát vyslechli vyprávění Jany Pachnerové o její pouti s františkánskou farností do Izraele. Kromě šesti terciářů přišlo také sedm hostů, kteří reagovali na osobní pozvání a nebo na informaci ve farním Bartíku. Vyprávění bylo … Celý příspěvek

Rubriky: blogspot MBS Plzeň | Štítky: | Napsat komentář

18.3.2017 Formační seminář v Praze

Ministr a sektretář MBS Plzeň se účastnili formačního semináře SFŘ v Praze. Seminář byl na téma Laudato Si papeže Františka. Hlavní přednášející byl bratr Luboš Mlčoch. Dalšími přednášejícími byl bratr Vladimír Dvořák z MBS Hradec Králové, Jiří zajíc z MBS … Celý příspěvek

Rubriky: blogspot MBS Plzeň, Kronika MBS Plzeň | Štítky: | Napsat komentář

16.3.17 setkání terciářů

Na setkání terciářů sv Františka 16.3.17  jsme se setkali s Pánem při svátosti smíření s Dominikem OFM, adoraci a mši svaté s Bonaventurou OFM, Společně jsme se pomodlili nešpory a každý z nás napsal krátký komentář k jedné větě z Pánovy … Celý příspěvek

Rubriky: blogspot MBS Plzeň, Kronika MBS Plzeň | Štítky: | Napsat komentář

9. 3. 2017 návštěva u přátel sv. Františka

V mlýnici u potoka V rámci čtvrtků se sv. Anežkou  jsme (Jarda, Danka, Jana a Luboš) 9. 3. 2017 navštívili dva přátele sv. Františka několik kilometrů za Plzní (v Kunějovicích). Pavel Ševčík nám vyprávěl, jak se dostal z Prahy a Plzně na vesnici, … Celý příspěvek

Rubriky: blogspot MBS Plzeň, Kronika MBS Plzeň | Štítky: | Napsat komentář

4.3.2017 Oblastní pout Sekulárního františkánského řádu na Svatou Horu

Oblastní pouti Sekulárního františkánského řádu na Svatou Horu 4.3.2017 se účastnili se bratři a sestry z Plzně, Příbrami (s výtečnými sladkostmi), Sušice, Černošic, Prahy, Jihlavy a jedna sestra dokonce přijela až z Českého Těšína (viz foto). (DALŠÍ FOTO Z POUTI) … Celý příspěvek

Rubriky: blogspot MBS Plzeň, Kronika MBS Plzeň | Štítky: | Napsat komentář

23.2.2017 setkání

Šedivých , Kučerovy , Anička Karpíšková a Luboš Kolafa navštívili třetí cyklus Kavárny po škole, který ZŠ Dobřany (Jarda Šedivý ve škole řediteluje) organizuje ve spolupráci se Sdružením rodičů. Kavárna se týkala Efektivní komunikace jako klíč do dětské hlavy.Popisný jazyk … Celý příspěvek

Rubriky: blogspot MBS Plzeň, Kronika MBS Plzeň | Štítky: | Napsat komentář

16.2.17 Setkání

Čtvrtek se svatým Františkem Modlitba svatého Františka z Assisi Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje.Kde je nenávist, dej mi zasévat lásku,kde je křivda, odpuštění,kde je pochybnost, víru,kde je zoufalství, naději,kde je tma, světlo,kde je smutek, radost.Božský Mistře,popřej mi spíše těšit, … Celý příspěvek

Rubriky: blogspot MBS Plzeň, Kronika MBS Plzeň | Štítky: | Napsat komentář

9.2.2017 Setkání

Šedivých, Karel Ženíšek, Kolafovi, Dáša Spíralová a Anička Karpíšková si popovídali při výrobě dárků na pouť na sv. Horu (koná se 4.3.) nechyběli chlebíčky, víno, káva a italská bábovka z koinonie z Litic.            

Rubriky: Formace-terciari, Kronika MBS Plzeň | Štítky: | Napsat komentář

2.2.2017 Setkání v 17,30

Setkání zahajujeme a končíme modlitbou za přímluvu sv. Antnína z Padovy tentokrát jí celou otiskuji čtvrtek se svatým Antonínem Prosba za ochranu Svatý Antoníne,vypros nám, kteří k tobě utíkáme, splnění všech naléhavých proseb, není-li to ke škodě naší duše.Buď naším patronem, naším ochráncem, braň nás … Celý příspěvek

Rubriky: Formace-terciari, Kronika MBS Plzeň | Štítky: | Napsat komentář

2.2.2017 Modlitební setkání ve farní kapli ve Františkánské ulici v 17,00

Při našem pravidelném setkání ve čtvrtek jsme se modlili výklad Otče náš od sv. Františka z Assisi a pak křížovou cestu ke 14 pražským mučedníkům (výročí blahoslavenství je v únoru) Abyste si nemuseli hledat – modlitbu sv. Františka uvádím celou … Celý příspěvek

Rubriky: Formace-terciari, Kronika MBS Plzeň | Štítky: | Napsat komentář