Archiv štítku: Napomenutí sv. Františka

Napomenutí sv. Františka

Napomenutí přeložená v odkazech  (napomenutí v pořadí 1 – 12) [su_posts taxonomy=”post_tag” tax_term=”65″ tax_operator=”0″ order=”asc” orderby=”modified”][su_posts taxonomy=”post_tag” tax_term=”52″ tax_operator=”0″ order=”asc” orderby=”modified”][su_posts tax_term=”5″ tax_operator=”0″ order=”asc” orderby=”id”][su_posts posts_per_page=”5″ tax_term=”5″ tax_operator=”0″ order=”asc” orderby=”none”][su_posts tax_term=”12″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts] Jsou přeloženy do češtiny z odkazu Ofs.assisi.sk … Celý příspěvek

Rubriky: Sv.František | Štítky: | Napsat komentář

Napomentutí sv. Františka – Jak poznat ducha Páně

12. Jak poznat ducha Páně 1 Zda služebník Boží sdílí Ducha Páně, lze poznat takto: 2 když Pán koná skrze něho něco dobrého, jestli se tím jeho tělo nechlubí, neboť to je vždy proti všemu dobrému, 3 ale zdali ztrácí … Celý příspěvek

Rubriky: Sv.František | Štítky: | Napsat komentář

Napomenutí sv. Františka – Ať se nikdo nenechá zkazit

11. Ať se nikdo nenechá zkazit špatností druhého 1 Božímu služebníku se nesmí nic znelíbit kromě hříchu. 2 A jakýmkoliv způsobem by někdo zhřešil a služebník Boží by se kvůli tomu znepokojoval a rozčiloval, aniž by to bylo z lásky, … Celý příspěvek

Rubriky: Sv.František | Štítky: | Napsat komentář

Napomenutí sv. Františka – O Ovládání těla

10. O ovládání těla 1 Jsou mnozí, kteří když hřeší nebo když zakoušejí bezpráví, často obviňují nepřítele nebo bližního. 2 Ale tak to není: každý totiž má svého nepřítele ve své moci; to je tělo, jehož prostřednictvím hřeší. 3 Proto … Celý příspěvek

Rubriky: Sv.František | Štítky: | Napsat komentář

Napomenutí sv. Františka – O milování

9. O milování 1 Pán praví: Milujte své nepřátele [čiňte dobře těm, kteří vás nenávidí a modlete se za ty, kdo vás pronásledují a pomlouvají] [330]. 2 Ten totiž opravdu miluje svého nepřítele, kdo necítí bolest nad bezprávím, které mu … Celý příspěvek

Rubriky: Sv.František | Štítky: | Napsat komentář

Napomenutí sv. Františka – O hříchu závisti

8. O hříchu závisti, kterému se musíme vyhýbat 1 Apoštol praví: Nikdo nemůže říci: Ježíš je Pán, než jen v Duchu svatém [327]; 2 a: Nikdo nečiní dobro, není ani jeden [328]. 3 Kdokoli tedy závidí svému bratrovi nějaké dobro, … Celý příspěvek

Rubriky: Sv.František | Štítky: | Napsat komentář

Napomenutí sv. Františka – Po poznání následujte Krista dobrými skutky

7. Po poznání ať následují dobré skutky 1 Apoštol praví: Litera zabíjí, ale duch oživuje [326]. 2 Ti jsou zabiti literou, kdo touží pouze znát slova, aby byli mezi ostatními považováni za moudřejší a mohli získat velké bohatství, které by … Celý příspěvek

Rubriky: Sv.František | Štítky: | Napsat komentář

Napomenutí sv. Františka – O napodobování Páně

6. O napodobování Pána 1 Pohleďme, bratři, všichni na dobrého pastýře, jenž pro spásu svých ovcí podstoupil utrpení na kříži. 2 Pánovy ovce ho následovaly v trápení i pronásledování, v pohanění i v hladu, ve slabosti i v pokušení a … Celý příspěvek

Rubriky: Sv.František | Štítky: | Napsat komentář

Napomenutí sv. Františka -Ať se nikdo nepyšní, ale ať se chlubí křížem Páně

5. Ať se nikdo nepyšní, ale ať se chlubí křížem Páně 1 Podívej se, člověče, jak skvělé postavení ti určil Pán Bůh, neboť tě stvořil a učinil k obrazu svého milovaného Syna, co se týče těla, a k [jeho] podobě … Celý příspěvek

Rubriky: Sv.František | Štítky: | Napsat komentář

Napomenutí sv. Františka – Ať si nikdo nepřisvojuje představenství

4. Ať si nikdo nepřisvojuje představenství 1 Nepřišel jsem, abych si nechal sloužit, ale abych sloužil [318], praví Pán. 2 Ti, kdo jsou ustanoveni nad ostatními, ať se tím představenstvím chlubí tak, jako kdyby byli určeni ke službě umývání nohou … Celý příspěvek

Rubriky: Sv.František | Štítky: | Napsat komentář

Napomenutí sv. Františka – O dokonalé poslušnosti

3. O dokonalé poslušnosti 1 Pán v Evangeliu říká: Kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem [311]; 2 a Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho [312]. 3 Ten člověk opouští všechno, co má, a ztrácí … Celý příspěvek

Rubriky: Sv.František | Štítky: | Napsat komentář

Napomenutí sv. Františka – O zlu vlastní vůle

Napomenutí 2  O zlu vlastní vůle 1 Pán řekl Adamovi: Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez [310]. 2 Z každého stromu zahrady mohl jíst, protože dokud nejednal proti poslušnosti, nezhřešil. 3 Ten … Celý příspěvek

Rubriky: Sv.František | Štítky: | Napsat komentář

Napomenutí SVATÉHO FRANTIŠKA – O těle Páně

Napomenutí SVATÉHO FRANTIŠKA (připravil br. Cyril Jaroslav Brázda, OFM) Napomenutí sv. Františka 1. O těle Páně Pán Ježíš říká svým učedníkům: Já jsem cesta, pravda a život; nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. 2 Kdybyste znali mne, znali byste … Celý příspěvek

Rubriky: Sv.František | Štítky: | Napsat komentář