Seznam článků

 • David R. Hawkins Objevení boží přítomnosti – Duchovnost a svět
  Co dělat s těžkostmi? V každé z nich s skrývá nějaký dar. Prosívá nám postoj pokory. Vidět souvislosti. Celý příspěvek
 • David R. Hawkins Objevení boží přítomnosti – Rozmluvy
  Většina literatury o sebepoznání, čili osvícení vychází ze starobylých učení…jeho pravda nebyla vždy správně pochopena a vykládána… velkou cenu proto má moderní výklad a ujasňování a zjišťování. Jaký účel mají duchovní knihy? Poskytovat autentické informace…žáci nutně potřebují správné informace. Ale nakonec jsou vlastně jen nějakými pravidly pro objevování… vše co je hledáno je totiž uvnitř. … Celý příspěvek
 • DR. Hawkins objevení Boží přítomnosti – Prožívající (kap.6)
  Odbourat složitý mechanizmus ega není možné bez silné motivace…Duchovním úsilím a záměrem měníme fungování našeho mozku a zakládáme zvláštní prostor pro duchovní informace…. (pozitivní posun nastává v dětství – poslech klasické hudby, krása, estetiky, náboženské cítění – genetické sklony jsou aktivovány. Celý příspěvek
 • Nespravedlnost války a naléhavá potřeba míru a úplného odzbrojení
  Předmět: Prot. n. 3667                                                                                                               Řím, 8. dubna, 2024                                                                     Všem národním bratrským společenstvím Drazí bratři a sestry,Pokoj a dobro! Stále si připomínáme slova Svatého otce, papeže Františka, když byl nedávno dotázán: „Na Ukrajině jsou lidé, kteří žádají o odvahu kapitulovat, o bílou vlajku. Druzí ale říkají, že by to legitimizovalo násilníky. Co o tom soudíte?”Odpověděl: “Záleží … Celý příspěvek
 • D.R.Hawkins Objevení Boží přítomnosti – Ujasňování cesty
  Současná éra je dobou pochyb, výzev a skepticismu. Nynější společnost je zmítána hlučnými neshodami, soudními dramaty plných konfliktních názorům a opakovaného zveličování protichůdných důkazů. (získávání podpory pro svoji názorovou pozici). Okázalé debaty, bombastické rétoriky, oslava sebelásky překrucováním pravdy. Náboženské rozpory panují dodnes. Celý příspěvek
 • D.R.Howkins obkevení Boží přítomnosti – Duchovní práce
  Jde o uvědomování. Odstoupení od Já. Sladíme se s lesem, nikoliv se stromy. Rozjímání předpokládá nelpění a nepřipoutanost. Vše se děje spontánně, jako důsledek celkového pole a záměru.  Co se děje je věcí přítomnosti. Tento proces není potřebné nijak urychlovat Celý příspěvek
 • D.R.Hawkins: Objevení Božího království – základní orientace
  Duchovní vývoj je podporován učením a informace až do určité úrovně, na která intelekt přestává být hlavním nástrojem jako při běžném vzdělávání….Duchovní práce se pak z oblasti rozumu přesouvá do nelineární sféry lidského vědomí, která se týká více souvislostí a méně již obsahu, formy a údajů… Spoléháme na jiné věci než dříve – víra, záměr, oddanost, … Celý příspěvek
 • Hawkins – Objevení Boží přítomnosti – Vnitřní stezka
  Každý člověk žije z víry, jen se liší v „co“….Ze schopnosti tvořit myšlenky vzniká schopnost komunikovat… Nakonec jsou kladeny existenční otázky…V průběhu věku se většina lidstva dobrala k vyššímu pochopení a smyslu…Objevovali se velcí mudrci, proroci a avatáři….Rozvinula se světová náboženství… Dodávala etický a morální základ pro právo, společenské chování a organizaci…Státy , které se považují za … Celý příspěvek
 • Objevení Boží přítomnosti – Neduální zbožnost
  Duchovní snaha je posilována pokud jsme v souladu s vlastnostmi Božství, jimiž jsou pravda, láska, soucítění, moudrost a nestrannost….Být služebníkem Božím, je rozhodnutí, kterým se cíl staví nad vše ostatní, nad názorové pozice, lákadla a rozptylování.. Celý příspěvek
 • David R. Howkins: Objevení Boží přítomnosti:
  V průběhu dějin civilizace se lidstvo snažilo porozumět významu lidského života a různé kultury rozvinuly nejrůznější náboženské, filozofické a mytické systémy…. Všem náboženstvím byl však společný koncept Božství či duchovní Reality… Celý příspěvek
 • Pjér la Šé’z : Indián – zpráva o archetypu
  Moje výpisky z knihy o vývoji duše a křesťanství Evropana ve srovnání s indiány, které mi slouží k přemýšlení o synodalitě z trochu jiného úhlu, než prakticko – technicko- vztahového nahlížení. Kořen našich problémů v církvi může být totiž problémem naší Evropské duše, našich tradic a možného bloudění. Proč strom církve v Evropě usychá? Možná … Celý příspěvek
 • Nechte se probudit otcem Jakubem od Ježíše 
  V krátké rekolekci, kterou přednášel mladým lidem v hodinách filozofie (na konci střední školy), trval na tomto pojetí svatosti. Začal tím, že s nimi hovořil o tajemství eucharistie, a pak je učil o svatosti pomocí toho, co se mělo stát třetí větou jeho duchovní závěti, o níž jsme se zmínili mi- nulý týden.  Toto kázání … Celý příspěvek
 • Fratelli tutti – jak přistupovat k politice
  Úkolem lásky je je však také pracovat na změně společenských podmínek, které způsobily utrpení nějakého člověka, byť ho přímo neznáme. Pomůžeme-li starému člověku přejít řeku, je to úkon lásky, když pro něj politik vybuduje most, je to také úkon lásky. Celý příspěvek
 • Nahá žena na střeše – Bible a psychoterapie
   Jak vykládat Bibli? (objektivní liberální teologie – očištěn Bible od mýtů. A subjektivní postmoderní Teologie – nech na sebe příběhy osobně působit … hermeneutika zaměřená na příjemce). Nechceme klouzat je po povrchu. Celý příspěvek
 • Kvantová realita – Emmanuel Ransdorf
  Kvantový svět vyniká logikou. Chrání přírodu před hrozbou rozporu. Celý příspěvek
 • Vnášejme nebe do pekla
  Úlohou křesťanů dnes není prodávat odpustky a poukázky do nebe, výhodně zlevněné vstupenky do posmrtných rajských zahrad. Spíše máme vnášet do pekel a očistců našeho světa kus nebe – to znamená lásky. Dokonalá láska zahání strach, učí apoštol Pavel. Neboť láska, jak praví Písmo, je silnější než smrt. Amen. Celý příspěvek
 • Jaroslav Dušek Tvarytmy
  Ve tmě se vynoří cosi, co je schopné mluvit Někdy je to jen takový hlas. Pluješ-li volně proudem života, určitě někoho potkáš. Anita Moorjani se zbavila rakoviny, která prolezla celé její tělo. Jak ? Vzdala jsem se všeho, všech systémů víry a velkých systémů přesvědčení. Dostala se za běžnou myšlenkovou strukturu a stala se Láskou, … Celý příspěvek
 • Boj o modlitbu
  Duchovní touhy jsou projevem přítomnosti Ducha svatého v našich srdcích, podobně jako jsou vodní plochy na povrchu země znamením skrytého pramene. Touha po modlitbě, stejně jako každá jiná duchovní touha, je již částečně dílem Ducha svatého v nás. Celý příspěvek
 • Dvanáct století církevních dějin
  František nerad viděl změnu řehole i vnitřního složení řádu, do něhož vstupovali lidé vynikajícího postavení a učení a zastiňovali jej….Řád pozbýval porozumění pro Františkovu bezprostřednost a srdečnou zbožnost. Noví vůdci dali více na organizaci a zevní rozmach….Před smrtí zdůraznil ještě svou závětí hlavní zásady původního řádového společenství i poslušnost kněžím. Celý příspěvek
 • Jak je to tedy s peklem ?
  Boží láska nedospívá ke svému cíli pouhým trestem nebo odplatou. My straníme modelu nedostatku a vzácnosti, ale Ježíš hlásal míru natřesenou, vrchovatou – tedy model hojnosti. Model, který přináší vítězství pro všechny – bez výjimky. (Luk 6:38, Luk 2:10) Vzkříšení se týká celého stvoření (1.Kor 15:51) Všichni budeme proměněni. Celý příspěvek
 • Prožívání duchovního života
  Vidí krásu ducha v každém člověku, v přírodě a městech, ve všech tvorech, událostech a v celém světě……. rozdává lásku, je zdrojem lásky, aniž by staral o to, zda to ostatní oceňují nebo oplácejí. Je šťastný protože miluje. Miluje , protože je šťastný…. bere druhého jaký je. Celý příspěvek
 • Paní s hořícím srdcem a jasnou myslí
  Zdislava S Anežkou se několikrát v Praze setkala a obdivovala její zápal pro Krista. Když se setká s knězem Česlavem z řádu sv. Dominika, nadchne se jejich ideály a vstoupí do řádu jako terciářka. Pro bratry dominikány založí klášter v Trutnově a po vzoru Anežky České založí při klášteru špitál. Žila Dominikův ideál nikoliv za zdmi kláštera, ale ve světě. Celý příspěvek
 • Eliška Chudáčková o františkánech v Plzni 1935-50
  Eliška Chudáčková vzpomíná na Františkány v Plzni od roku 1933 do roku 1950 Celý příspěvek
 • Umění stárnout
  Výpisky z knihy Anselma Grüna To jsem byl ještě mlád a bez kategorie. Dnes už jsem v kategorii mladý senior. Myslím, že nastal čas připravovat se na kategorii senior, protože stárnout je prý umění. Ono to asi přijde samo, ale člověk se má pročíst životem, aby neumřel úplně blbej. Obsah knihy už sám o sobě … Celý příspěvek
 • Bonaventura Bouše: Prorok české církve – Jan Rückl
  Věřím, že budoucnost se neotevírá tam, kde je zajištěnost bohatstvím, mocí nebo moudrostí. Budoucnost se otevírá v riziku, v ztroskotáních, a dokonce v selháních, jsou-li vyznána ve světle pravdy. Neboť podle Ježíše budoucnost nemají bohatí ale chudí…budoucnost nemají spravedliví poslouchajíce zákon, ale ti kdo jsou hříšní, protože nestačí výzvě, kterou slyšeli…Bůh se nemůže jinak prosadit…než v bláznovství a bezmoci: právě tyto vlastnosti jsou v křesťanství Božími atributy, zjevenými na Ježíši ukřižovaném, „člověku, který vydal sebe sama“ Celý příspěvek
 • Franz Kafka – Autobiografická skica
  Jedinečnost člověka bývá často v dětství potlačena. Franz to vyjádřil geniálně.
 • Stoletý Benedikt Holota OFM – 70 let jeho kněžství
  Benedikt vyzval k tomu, abychom každý z nás prožili svůj osobní advent s nejbližším člověkem a děkovali za všechna dobra která s ním zažíváme. Celý příspěvek
 • Duch člověka a Duch Boží
  Pán obdaroval sv. Františka lidmi, ale ne proto, aby mu pomohl vytvořit dokonalou, profesní organizaci. Skoro se mi chce říci, že právě naopak. Nedokonalost a chybovost měla vždy být nedílnou součástí františkánské rodiny. Cílem bylo, učit se lásce na základě chyb (chcete-li hříchu). Duch Boží nás učí všemu, co potřebujeme a často nás učí právě skrze druhé lidi. Celý příspěvek
 • “OPRAVA MÉHO DOMU”:
  Každá generace má své vlastní výzvy, jak opravit církev…. Celý příspěvek
 • Trocha zvukového potěšení – Píseň bratra slunce
 • Encyklopedie českých klášterů – p. Vlček, P. Sommer, D.Foltýn
  Ve výpiscích se věnuji mendikantům – žebravým řádům. Ostatní jen nadpisy pro přehled rozsahu knihy která má skoro 800 stran Celý příspěvek
 • Dialog
  Slova Milana Machovce potvrzují účel bratrského soužití v neustále se měnícím světě. (Fratelli Tuti)Hlouběji chápeme proč Pán dal Františkovi dary na lidech ačkoliv je zpočátku nechtěl. Oprava církve, jak ji Pán skrze Františka napravoval, byla vedena skrze poznání sebe sama, uznání své vlastní důstojnosti, odvahy vést upřímný dialog a skrze neustálého růstu bratrství a neustálého dialogu. Celý příspěvek
 • Papež k františkánským výročím: Napodobování chudého Krista je spojeno s láskou k chudým
  Najít v jeho evangelijním životě cestu, jak jít v Ježíšových stopách. Konkrétně to znamená naslouchat, být na cestě a hlásat až na periferie. Celý příspěvek
 • Co si dnes představovat jako křesťanské hodnoty?
  Jan Bednář /Universum1/2018 str 14-17 Výpisky Nelhat, nekrást, poctivě pracovat, řádný rodinný život, pečlivá výchova potomků – nejsou křesťanské speciality patří totiž ke každé slušné a dlouhodobě stabilní společnosti. Základním a zároveň náročným požadavkem na křesťana je být člověkem. Mít odpovědný postoj vůči Skutečnosti, jež přesahuje jednotlivce. I zde však lze konstatovat že i tyto … Celý příspěvek
 • Vlažná víra, unavený ateismus, agnosticismus
  Petr Kolář SJ, Universum – revue ČKA, 1/2018 Jan 6,67n Výpisky z článku poskytl LFK …Dnes je opravdový ateista vzácným jevem a svými postoji se začíná blížit postoji vlažného věřícího. pap. Benedikt XVI : …Věřící i nevěřící se oba svým způsobem podílejí jak na pochybnostech, tak i na víře Současný agnostik je ve svém živlu … Celý příspěvek
 • Pán prstenů v kostce
  Podle svého autora J. R. R. Tolkiena je Pán prstenů “samozřejmě dílo v zásadě náboženské a katolické”. To by mohlo mnohé lidi zmást nebo udivit. Vždyť na jeho zhruba tisíci stranách není nikde ani zmínka o Kristu nebo jeho církvi. Celý příspěvek
 • Spiritualita nenásilí
  K tomu, abychom se naučili rozpoznávat a respektovat “posvátné” v každém člověku, včetně nás samých, a v každém kousku stvoření. . . . Abychom hluboce přijali sami sebe, “to, kdo jsem”, se všemi svými dary a bohatstvím, se všemi svými omezeními, chybami, nedostatky a slabostmi, a uvědomili si, že jsem přijímán Bohem. . . Celý příspěvek
 • Malé poznámky z Formace pro formátory skupinek
  Ptejme se při trvalé formaci na to co od ní očekáváme? Co členové očekávají? Motivace pro naše ‘scházení se’ jsou různá a to jak osobně, tak jsou různá i ve všech MBS.  Malé cíle Neočekávejme v MBS velké věci a nedávejme si velké formační cíle. (sv. František řekl – Kdo neumí číst ať se už … Celý příspěvek
 • výpisky z knihy Cesta ven ze šíleného světa
  Jan Menděl. www.noxi.cz Náš svět. Svět se mění. Lidé jsou si blíž. Jen je dál nespravedlivý. Holt je takovej. Jak mohou milióny lidí žít a vlastně nevědět proč? Kam utéct? je jen jeden správný směr . zpět k duchu. Duch jsi a duchem zůstaneš. Materialismus je kořenem všeho zla. Člověk, který věří, že je živým … Celý příspěvek
 • Bratr Sebastián Smrčina – Františkánská spiritualita dnes
  František nechtěl být otrokem systémů a plánů Sice nechtěl zakládat řád, ale když rozeznal, že mu Pán dal bratry, šel se dovolit papeže. Nikdy nechtěl být otrokem systému, ale chtěl vždy aktuálně odezírat Boží vůli v souvislosti se situací v okolí. Nechtěl se nechat systémem okrást o svobodu. Nechtěl uvíznout v těžkopádném systému. Systém uznával … Celý příspěvek
 • denní texty od CAC založené Richardem Rohrem OFM
  Kam nyní zaměřuji svou pozornost – jednoduché podněty a rady jak se stavět k životu v reálném světě https://www.frantiskani.cz/index.php/category/richard-rohr-ofm-centrum-pro-zivot-a-rozjimani/
 • Sedm zákonů -Jak se rodí , rostou a upadají civilizace
  Mějte ambici měnit svět. Chtějme sázet, obrazně řečeno stromy v jejichž stínu budou odpočívat až naši potomci. Celý příspěvek
 • Svět tělo a ďábel Richard Rohr OFM
  Musíme nějakým způsobem milovat celou realitu, odpouštět jí, připouštět jí a tak ji činit posvátnou. Čím více dokážeme zahrnout a opustit, tím stoupáme výše na zralou úroveň vědomí Celý příspěvek
 • ROZHOVORY S C.G.JUNGEM
  C.G. Jung…Obraťe oko vědomí dovnitř sebe a podívejte co se tam nachází. AŤ vidíme co malého můžeme udělat. POkud jsem správně zasadil zelí, posloužil jsem světu. nevím co víc mohu udělat… Celý příspěvek
 • Richard Rohr OFM – centrum pro život a rozjímání
  Na stránkách www.frantiskani.cz se rozvíjí projekt překladů denního rozjímání františkánského kněze Richarda Rohra OFM z centra pro život a rozjímání v USA Celý příspěvek
 • Knihkupectví františkánské rodiny www.frantiskani.cz
  Františkánské e- knihkupectví Formace Richarda Rohra OFM Pozvánka na formační seminář 20.3.2021
 • Přímluvná modlitba – Kateřina Lachmanová
  Křesťanství není a nemůže být náboženstvím individualistů. Skrze přímluvnou modlitbu vyznáváme, že tak jako patříme neoddělitelně k Pánu, tak patříme k sobě navzájem. Modlíme-li se za sebe navzájem jsme všichni tajemným způsobem napojeni na Krista a tím jsme spojeni i mezi sebou. (Řím 6,5 jsme naroubování – jsme s ním srostlí) Celý příspěvek
 • Rozjímání v praxi
  Stojí za to čekat, protože až teprve druhý pohled vidí plně a pravdivě. Vidí sebe, druhého a dokonce i Boha na vlastní oči, jsou to oči soucitu, které nás vždy podněcují k pokoji a dobru. Zároveň ale v ten okamžik neodmítám nezbytnou jasnost kritického myšlení. Je tedy normální že začneme s dualistickým myšlením a poté přejdeme k osvícení bez dualismu.. Celý příspěvek
 • Mystika předchází politice
  Ježíšova politika měla kořeny ve žité účasti Ježíše na lásce v Trojici. Jeho život ztělesňoval to, co Boží láska zamýšlí pro svět, a demonstroval moc Ducha přeměnit, uzdravit a učinit vše, co je rozbité. . . . Jeho mystika předcházela a poté doprovázela jeho politiku. Celý příspěvek
 • Pryč, všechno ať je pryč. Já putuji na druhý břeh.
  Nespoléhejme se na to co vlastníme, Naše naděje má být zakotvena v tom, že si nic nepřivlastňujeme. Tak bude naše duše osvobozena (tak se osvobodí i naše ruce k dobrým věcem). Už se nechceme uzavírat sami do sebe, už nepotřebujeme hájit svoji pozici, už můžeme být i tam, kde je bolest, můžeme tam být k dispozici. Stejně jako Ježíš, který zapřel sám sebe a stal se hříchem ze solidarity s námi. (2.Kor 5:21) Celý příspěvek
 • Richard Rohr’s Daily Meditation
  Druhá temná noc přichází až mnohem později a přináší mnohem radikálnější a bolestivější odhalování. Začneme obnažovat samotné kořeny „našeho skrytého já“ , jeho falešnost a tím se úplně převrátí naše myšlení a psychika, která nás doposud sváděla k iluzi o nás samotných. Celý příspěvek
 • sv. František z Assisi má poselství i pro naši dobu
  I po osmi stech letech ja sv. František bezpochyby nejoblíbenějším světcem na světě – ctí ho v každé zemi, dokonce i světští lidé a lidé jiných vyznání. První jezuitský zvolený papež, kardinál Jorge Bergoglio, se stal prvním, kdo přijal jméno Františka. Celý příspěvek
 • Alvaro Grammatica Ve stopách papeže Františka
  Stručný soukromý výpisek z knihy Teologie něhy je šťastným objevem papeže Františka. Jde o náklonnost kterou k nám Bůh chová. Je to vnímatelná láska při setkání Boha s člověkem. Svět je dnes vnímavější k emotivnímu prožívání a to se musí zohlednit i v církevním prostředí. Nezáleží už tolik na pravdě, ale na zakoušení Boha, zakoušení … Celý příspěvek
 • SFŘ a finanční zodpovědnost
  Naše místo a naše úloha jsou ve světě. Tam máme uskutečňovat své povolání, jak nás k tomu vybízí způsob života podle Řehole a Konstitucí. Celý příspěvek
 • Richard Rohr’s Daily Meditation
  Lidé jako František a Klara z Assisi se snaží žít na okraji společnosti, aby se nenechali ovlivnit zamilovanosti k převládajícímu systému a odměnami, které dává. Vědí, že to je jediná pozice, která jim zajišťuje trvalou moudrost, stále se rozšiřující perspektivu a ještě hlubší soucit. Celý příspěvek
 • Romano Guardini a Thomas Frings – Modlitba
  Neustále přijímám sebe samého z tvé ruky .Taková je má pravda i radost. Neustále na mne spočívá tvůj pohled a já žiji z tvého pohledu, můj Stvořiteli a má Spáso. 1)Uč mě v tichu své přítomnosti rozumět tajemstvím, kterým jsem. A že jsem skrze tebe a před tebou a pro tebe.2) (R.Guardini, Thelogiksche Gebete – 1944) Celý příspěvek
 • terciářka Františka Fryčová z roku 1860 Mcely – Nymburk
  příběh Mcelských zjevení P. Marie a Ježíše Dítěte roku 1849 ve Jedna z dívek vizionářek se stala františkánskou terciářkou a zemřela v pověsti svatosti 27.12. 1865 v Osenicích u Dětenic. Tamní kostel Nar. P. Marie byl postaven nedlouho před jejím úmrtím. Kéž se o ni opět mezi lidmi ví a do Osenic přichází poutníci k jejímu hrobu. ( Ten byl nezvěstný – ale když jsem v matrikách hledala datum jejího úmrtí, našla jsem i místo hrobu – protože pečlivý kněz otec Kořínek ze své dobré vůle zapisoval také řadu a číslo hrobu do úmrtní matriky … ) Celý příspěvek
 • Wolfgang Trilling Apoštol Pavel – misionář a teolog
  Nikdo si nebe nemůže zasloužit dobrými skutky. Pavel však nepochybuje o tom, že máme být bohatí dobrými skutky. Ale dobré skutky nejsou v Pavlově pojetí nikdy záslužnické. Celý příspěvek
 • Apofthemata – I
  Výroky a příběhy pouštních otců (Apoftegma(starogr.αποφθεγμα – apofthegma) je stručný výrok historickej osobnosti, ktorý sa týka nadčasovej pravdy.Podobný význam majú slová gnóma, sentenciaa maxima. V antickom období apoftegmy zozbieral a vydal napr. Plutarchos. Wikipedia) Po předmluvě o historii pouštních otců a mnišství následuje část Apofthemat : ZDE PDF 1- Povzbuzení pouštních otců k pokroku v dokonalosti (dále jen jednotlivé výroky … Celý příspěvek
 • O společenství podle františkánského kněze Richarda Rohra OFM
  Volný překlad text o komunitě ( společenství ) podle františkánského kněze Richarda Rohra OFMJe mi smutno, že musím konstatovat, jak se po staletí naše křesťanská idea postupně zužovala až na dnešní stav, který můžeme nazvat soukromé spasení. Církev se stala čerpací stanicí, kde v neděli naplníme nádrž své víry.Máme komprimovanou představu o spasení.Lidé si od … Celý příspěvek
 • Mezigenerační dialog v bratrském společenství : vztah mezi mladými a staršími členy společenství.
  Sekulární františkánský řád, Mezinárodní Rada Komise pro rodinu, Jennifer Harington, OFS Mezigenerační dialog v bratrském společenství : vztah mezi mladými a staršími členy společenství. Stále doporučujeme závěry Všeobecné Kapituly z r. 2014, tedy posílit rodinný život v SFŘ. A v tomto článku vás chceme pozvat ke sdílení, jak tento mezigenerační dialog probíhá. Abychom vám pomohli … Celý příspěvek
 • „V tu šťastnou noc“
  Doba postní 2020 – Online exercicie se sv. Janem od Kříže: „Šťastné dobrodružství“ Úryvek – závěr s celé exercicie- více na www.exercicie-online.karmel.at Blahodárná noc“ Věřící, ….začíná všechno chápat jako milost, protože poznává, že celým jeho životem prochází Bůh a v něm se všechny jednotlivé události sbíhají v jedno velké dobro. Dokonce i zkoušky a stinné … Celý příspěvek
 • Tomáš Halík: Co léčí víra? Koronavirus neodmodlíte
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tomas-halik-co-leci-vira-koronavirus-neodmodlite-99167?fbclid= Hranice mezi „věřícími“ a „nevěřícími“ padla. Je jen jedna skutečná hranice: mezi lidmi otevřené mysli a srdce a lidmi uzamčenými a zabarikádovanými ve svém vlastním světě, píše ve své úvaze pro Seznam Zprávy Tomáš Halík. Článek Jako senior držím uloženou kázeň, zůstávám prakticky pořád doma, nemohu tedy druhým nakupovat či venčit psy. Na začátku … Celý příspěvek
 • Richard Rohr OFM Pád vzhůru – spiritualita pro obě poloviny života
  Mé soukromé výpisky z knihy – tedy co zaujalo na knize mne. Ty po přečtení možná najdeš jiné. Pozvání na cestu – cesta do druhé poloviny vlastního života čeká každého. Ne všichni se po ní vydáváme i když všichni stárneme… Jsme nadáni energií vedoucí k osvícení… Zdá se, že se však potřebujeme mnohému odnaučit, abychom … Celý příspěvek
 • Pět utěšujících zpráv od františkána Richarda Rohra OFM
  audio https://cac.org/five-consoling-messages-2020-04-05/ (poznámka: ode mne je to velmi volně přestavěný text podle mého pochopení Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. Kolosanům 3: 3-4 Vždy se můžeme odrazit se ode dna, kam jsme dopadli. … Celý příspěvek
 • Jsme malou součástí velkého celku – Richard Rohr OFM
  Volně přeloženo z Lesson Three: Your Life Is Not About You , https://cac.org/the-patterns-that-are-always-true-2020-03-29/#audio Váš život není o vás Každá iniciace nás vede k tomu, že jsme součástí mnohem většího celku. Život není o nás, ale o životě. Nepatříme sobě. Patříme k univerzálnímu a dokonce věčnému vzorci. Život existuje a žije v nás. Přijmout, že život není … Celý příspěvek
 • Utrpení a obnova
  Volně přeloženo jako moje osobní poznámky a pochopení Františkán Richard Rohr OFM: https://cac.org/the-patterns-that-are-always-true-2020-03-29/#audioNež zažijeme zotavení, potřebujeme vědět, že jsme nemocní. Mám otázku ohledně naší spirituality : Jak se k utrpení stavíme? Přijímáme jej nebo v něm ztrácíme naši duši? Po celý život můžeme poslouchat přikázání, věřit nauky a navštěvovat bohoslužby a přesto ztrácíme naši duši, … Celý příspěvek
 • Koronavirus a nový pohled na vnitřní život
  (z blogu Luboš Františka Kolafy OFS) Ačkoliv vše co se děje ve velké části světa připomínalo ještě před pár dny tak trochu jen hromadné cvičení civilní obrany, dnes už postupně přechází až do nácviku válečného stavu. Války s Kalašnikovem v ruce jsou pouhou historií. Nový způsob boje je dnes mediální, psychologický. Je to tak jiná … Celý příspěvek
 • Píseň o stvoření z Modlitby církve
  Středa, mezidobí, 3. týden3. týden žaltáře Čtenář poznává hymnus z nešpor středy 3. týdne žaltáře, tuto nádhernou ukázku dialogu české národní kultury s Bohem. Autor hymnu se mi zdá osvědčovat docela jasně spiritualitu sv. Františka. I na poli vědy – a to i v naší generaci – nacházím výjimečný příklad smyslu pro krásu – i tam, kde „oko dlouho nevidělo“ Luboš Mlčoch OFS … Celý příspěvek
 • Projev Svatého otce k účastníkům setkání„ekonomika společenství“ pořádaného hnutím Fokoláre
  Ekonomika společenství bude mít budoucnost, pokud ji budete darovat všem a nebude zůstávat pouze ve vašem „domě“. Darujte ji všem a především chudým a mladým, neboť oni ji nejvíce potřebují a umí dovést obdržený dar k tomu, aby přinášel plody! Abyste měli život v hojnosti, je třeba učit se darovat: nejen zisky podniků, ale sebe samotné. První podnikatelův dar je on sám jako osoba; vaše peníze, i když jsou důležité, jsou příliš málo. Celý příspěvek
 • Cesta osvobození – Thich Nhat Hanh
  Proč jsem četl tuto knihu? Protože katoličtí učitelé vnitřní modlitby a křesťanské meditace učí o metodě dýchání a dalších pomůckách, které používá Zen k lepšímu vnitřnímu vnímání sama sebe a přírody(např.: francouzský jezuitský teolog a kardinál Jean Daniélou , opat v Mont des Cats, André Louf , kardinál Angelo Scola , Pavel Vojtěch Kohut OCD … Celý příspěvek
 • O modlitbě s mnichy z hory Athos (Alain Durel ed.)
  vydalo karmelitánské nakladatelství. Moje osobní výpisky u knihy: otec Josef Heschasta Nenech svého ducha zahálet, aby ti nebyly štěpovány špatné věci.Nenech se zlákat k tomu, aby ses zabýval chybami druhých lidí. Křivda druhému člověku je překážkou v modlitbě. Člověk není nikdy úplně špatný. Má své dobré i špatné stránky.Když myslíme na jeho dobré stránky, nenechá … Celý příspěvek
 • Jak katolická církev budovala západní civilizaci Thomas E.Woods, Jr.
  vydal: Res Claritatis 2009 Překlad MaV Ffreiovi, úvodní slovo k Duka OP, vydal A.M.I.S. Soukromé výpisky z knihy, zpracoval LFK k.1. Nepominutelná církev. Západní civilizace vděčí Církvi za univerzitní systém,charitativní práci, mezinárodní právo, přírodní vědy, důležité právní principy a řadu jiných věcí. Vděčíme jí za víc než si uvědomujeme… (35 kráterů na měsíci se jmenují … Celý příspěvek
 • Stručný přehled náboženství od úsvitu dějin
  Náboženství je nutnou součástí lidské existence, stejně důležitou jako je třeba schopnost používat jazyk. (vnitřní uvědomění si Boha, výchozí bod lidského snažení). Celý příspěvek
 • Vyprávění Mudr. Jiřinky Křížkové, která byla přijata do třetího řádu v roce 1944
  Nahráno (neuměle mobilem) na setkání terciářů sv. Františka v Plzni dne 23.5.2019 Další informace o životě terciářky : Více se lze o Jiřince dovědět na stránkách paměti národa: https://www.pametnaroda.cz/cs/krizkova-jirina-1925
 • Tomáš Halík: Žít s tajemstvím – Podněty k promýšlení víry
  Vztah víry k soudobé moderní a postmoderní kultuře a filozofii a k mezinárodnímu ekumenismu. Celý příspěvek
 • PŘIDEJ SE KE SPOLEČNÉ MODLITBĚ – LITANIE V ČASE SUCHA
  Litanie v čase sucha Celý příspěvek
 • Richard Rohr : Nadšeni pro lásku – soukromé výpisky
  Vydala Cesta 2015, přeložil Tibor Varga 1Co je to mystika. Většina náboženství nás nevědomě odrazuje od mystické cesty. Předepisuje totiž důvěřovat vnější autoritě: Písmu, tradici, odborníkům na pravdu, církevní hierarchii. Upírají tak možnosti zakoušet Boha, učí nedůvěřovat své vlastní duši. Všichni se díváme na svět svojí vlastní optikou, optikou svého temperamentu, zážitky z ranného dětství, mozkovou … Celý příspěvek
 • Formace noviců v Plzni (2)
  Druhá část formace noviců v Plzni- zveřejňuji pro užitek všech, kdo by chtěli použít Program formace 31.3.2019      15,00 – 16,30 Sláva Otci….. MODLITBA PŘED KŘÍŽEM A »ABSORBEAT« (V San Damiano v hodině obrácení začátkem roku 1206, je nejstarším spisem svatého Františka.) Nejvyšší, slavný Bože, osvěť temnotu mého srdce a dej mi pravou víru, pevnou naději, … Celý příspěvek
 • Formace noviců v Plzni (1)
  Každý měsíc probíhá setkání s novici v Plzni. I když má každý novic za povinnost se sám vzdělávat ve františkánském životě, pomáhá jim v tom formátorka a sekretář. Obsah formace zveřejňuji pro případné použití jinde Modlitba na začátek (autor sv. František) Svatý, svatý, svatý Pán Bůh všemohoucí, který je, který byl a který přijde. Chvalme … Celý příspěvek
 • Formační seminář s Radkem navrátilem OFMCap
  Níže si lze stáhnout neupravenou nahrávku s přednáškou o Konteplaci z formačního semináře Radka navrátila OFMCap, která proběhla v KDM v Praze a kterou pořádala NR SFŘ v ČR. Formačního semináře NR SFŘ se účastnilo 58 členů z 23 MBS z celé ČR. Mši celebroval provinciál minoritů z kostela sv. Jakuba br. Stanislav Gryń OFMConv. … Celý příspěvek
 • Síla jména -Kallistos Ware
  Metropolita, biskup dioklijský v Anglii Výpisky z knihy karmelitánského nakladatelství (ISBN 978-80-7195-722-5) Když se modlíte, musíte se sami ztišit…vy se musíte ztišit, aby k vám mohla promlouvat modlitba…Správně pochopené ticho – je postoj člověka ostražitého, pozorného, bdělého a především naslouchajícího. – vnitřní klid a ztišení… Stát před Bohem s myslí v srdci po celý život … Celý příspěvek
 • DOPIS GENERÁLNÍHO MINISTRA ŘÁDU MENŠÍCH BRATŘÍ K 800. VÝROČÍ SETKÁNÍ MEZI SVATÝM FRANTIŠKEM A SULTÁNEM AL-MALIKEM AL-KAMILEM
  Proti muslimských řečí v souvislosti s migrací slyšíme kolem sebe spoustu, je třeba mít na paměti příklad sv. Františka. Máme s muslimy v otázkách víry mnoho společného!
 • Minoritský konvent s kostelem sv. Máří Magdaleny ve Stříbře
  Bývalý konvent Minoritů při kostele sv. Máří magdaleny ve Stříbře od roku 1781 patří městu Stříbru. Kostel byl zbořen a na místě postavena škola (dnes m. úřad) Celý příspěvek
 • Buď mužem – Larry Richards
  Larry pomáhá mužům znovu objevovat důležitost duchovního života. Čerpá ze své zkušenosti. Celý příspěvek
 • Františkánský misionář P.Aleš Vojtěch Zlámal (1924-2002)
  Více v článku Historia Franciskana VI Colegium Europaeum Vít Kochánek Výpisky z článku p.Zlámal se narodi. 28.9.1924 v Bařicích na mopravském Kroměřížsku. Slavné sliby složil roku 1946, jáhenské svěcení 1947, na kněze vysvěcen 1948. 1949 přečetl pastýřský list pražského arcibiskupa Josefa Berana a byl za to odsouzen ke dvěma letům vězení za pobuřování lidu Po svém … Celý příspěvek
 • Sv. František z Assisi a evoluční vznik člověka
  aneb o báječných “čtenářích” knihy stvoření Ctirad V. Pospíšil Soukromé výpisky z Historia Franciskana IV, vydané Collegium Europanum 2016 výpisky z článku: 106…Laudato si – základním východiskem celého rozsáhlého magistrálního dokumentu je Chvalozpěv stvoření ( Píseň bratra Slunce) od sv. Františka z Assisi. 107…V prvé řadě je to protest proti oddělování snah o ochranu života a životního prostředí … Celý příspěvek
 • Kronika františkána Eberharda Abloufa z 15. století
  Z kroniky lze vyčíst že františkáni museli na českém území čelit i jiným výzvám než boji s heretiky… pro pražské katolické pány představovali však podporu Celý příspěvek
 • Richard Rohr – Nesmrtelný diamant – hledání našeho pravého já
  Výpisky z Knihy vydané nakl. Vyšehrad 2018  Utíkat před Božskou přítomností a popírat nejen ji, ale i naše vlastní pravé Já, kterým je duše, náš vnitřní osud, naše skutečná identity. Jsme stvořeni, abychom překročili nám známé skutečnosti a vyšli k nekonečným obzorům, ale naše malé ego se nám obvykle postaví do cesty. Musíme napravit své Já. … Celý příspěvek
 • Klenot s vnitřním pnutím – 14 pražských mučedníků
  O příběhu čtrnácti pražských mučedníků za vpádu Pasovských do Prahy Sen Rudolfa II. na Pražském hradě v lednu 1611 Sen počíná se plesem, jež výsměchem je majestátu Šlechtici se dobře baví a slavnostně nového krále volí. Sen pokračuje v sálu fakultním. Jan Jessenius nožem řízne do mrtvoly. Tuk podkožní a tkáně masité a pak kost, jak když vola porcují. Však císař zří … Celý příspěvek
 • Mysterium liturgie – zimní miniškola liturgie u Premonstrátů na Strahově
  Liturgie je součástí života v církvi ve které vše směřuje ke Kristu vtělenému do eucharistie a živému v našich srdcích Celý příspěvek
 • Martin Ollé Pojem claustrum v počátcích františkánství
  Pro minority jakéhokoliv řádu však i nadále platí princip Chudoby a jejího velkého užitku pro životní pouť františkána. Na ničem nelpět, nic si nepřivlastňovat je ostatně dobrá rada pro kteréhokoliv křesťana. Celý příspěvek
 • Stanislav Hlaváč- Spletité osudy Eliáše z Cortony (+1253)
  (Vydalo Europeana Pragensia 9- Historia Franciscana VI. Nakl. Filosofického ústavu Academie věd ČR) Výpisky z článku: Osobnost bratra Eliáše z Cortony představuje jeden z nejdiskutovanějších problémů z ranných františkánských dějin: (24) V nejstarších svědectvích se s bratrem Eliášem setkáváme jako s člověkem, kterého spojoval důvěrný vztah s Františkem Zcela protikladné svědectví nabízejí pozdější svědectví, v nichž figuruje jako poživačný ukrutník a zrádce řádu. Postupně: 1217 … Celý příspěvek
 • Výpisky z odborného článku Ctirada V. Pospíšila – NOSITELÉ FRANTIŠKÁNSKÉ SPIRITUALITY A ISLÁM
  Nositel františkánské spirituality nesmí podléhat laciné eufórii vůči muslimům i jejich odpůrcům. Hlavní je žít evangelium. Celý příspěvek
 • Františkánský klášter ve Slaném (1655–1950)
  Původně renesanční, později barokně přestavěný kostel Nejsvětější Trojice je součástí areálu Kláštera Nejsvětější Trojice, významné dominanty města Slaný. Kostel vznikl v letech 1581-1598, a to jako protestantský hřbitovní kostel – z té doby se dochoval presbytář, okna presbytáře, sakristie s fragmenty nástěnný maleb a dvě věže. Během třicetileté války byl zpustošen a přešel pod správu … Celý příspěvek
 • Robert Hossein z knihy Vlk pohlazený Bohem
  Znáte z filmů o Angelice. (vydalo karmelitánské nakladatelství) osobní výpisky z knihy Str 45 Nechme stranou levicové nebo pravicové ideologie. I Chudý člověk se může chovat jako bohatý, když se uzavře do sebe, a naopak boháč se srdcem chudého se může o majetek dělit, Opakuji, že prokletím je uzavřenost vůči druhým, a ne obsah peněženky … Celý příspěvek
 • Kronika MBS PLzen 2018/2018
  Pokoj a dobro bylo každodenní přání sv. Františka z Assisi všem lidem, které potkával. Kéž nám Bůh dopřeje a daruje, abychom i my dokázali sv. Františka mocí Ducha svatého napodobit, tak jak on napodoboval svým životem našeho Pána Krista Ježíše Celý příspěvek
 • Požehnaný příchod Kristův
  Ať dítě Kristus pomůže i nám být jako děti Boží.,
 • Antonyj Surožksky Tvůrčí modlitba
  Jak se modlit a nemyslet na teologii Celý příspěvek
 • Laudato si, přednáška, listopad 2018 – Ing. Jiří Šenkýř
  Citát z textu [su_quote cite=”Ing. Jiří Šenkýř – člen komise CBK”]Představa, jakou máme o Bohu, se promítá do našeho života a do způsobu, jak uspořádáváme společnost. Je-li Bůh sám v sobě jedna osoba, tak je sám, je dokonalý vládce, který nikoho nepotřebuje, s nikým se nesdílí a nedělí. Této představě na zemi odpovídá panovník autoritářského … Celý příspěvek