David R. Howkins: Objevení Boží přítomnosti:

Moje soukromé výpisky: sir David R. Howkins M.D. PH.D. Duchovní učitel a psychiatr. Poradce episkopální a katolické církve, řeholních řádů a to i v jiných náboženstvích a v zenovém klášteře. Vyučoval na neprestižnějších vysokých školách.

úvod ke knize:

Každý člověk žije z víry. Všichni lidé vycházejí z víry v něco, jen se liší v co. Předmět víry si vybírají podle úrovně svého vědomí. Víra pak dále souvisí s jejich vnímáním, hodnotami pro život, se schopností chápat a s tím co jednotlivce motivuje…. Přežití je snažší ve skupině, které říkáme rodina, kmen nebo společnost. Úspěšnost každé skupiny záleží na komunikaci a organizaci vztahů uvnitř ní… Velká dominantní náboženství měla dominantní roli, protože stavěla svět do širších souvislostí Reality a nabízela z tohoto kontextu vycházející hodnoty, smysl a filozofické formulace, jež se posléze staly základem struktury společnosti, a dokonce i vládnutí…

V průběhu dějin civilizace se lidstvo snažilo porozumět významu lidského života a různé kultury rozvinuly nejrůznější náboženské, filozofické a mytické systémy…. Všem náboženstvím byl však společný koncept Božství či duchovní Reality…

Tradiční náboženství vyžadují, aby se člověk učil, (někdy i nazpaměť) náboženskou doktrínu a historické a mytologické křeny, z nichž vychází. Dále se potřebuje vzdělat v nařízeních, přepisech a pravidlech ohledně způsobů života, oblékání, účesu atd. Kromě toho další požadavky: zúčastňovat se setkání, stát se členem, mít v komunitě odpovědnou funkci. Navíc se rozvinula pravidla chování a vztahů, včetně manželství, plození potomstva, společenských a sexuálních aktivity, to vše na základě náboženského učení kombinovaného s kulturou daného etnika či kmene, zeměpisného regionu a doby.

Křesťanství je cesta lásky a odpuštění

Budhismus je cesta soucítěni

Židovství je cesta života podle posvátného zákona

Bahá’í je cesta jednoty a míru

Islám je cesta podřízení se Boží vůli

Konfuciánství je cesta vědomé tradice

Praktiky amerických indiánů jsou cestou původní duchovnosti

Šintoismus je cesta kmenových předků

Hinduismus je cesta znalostí, skutků a oddanosti

Science of Mind je cesta Božského principu Lásky a Zákona

Global Heart Vision je cesta světa, který je pro všechny.

(tabulku sestavil Hendrsnon 2005)

Každý se nachází na vývojové cestě vědomí a je na svém správném místě. Z tohoto pochopení se v nás rodí soucítění se všemi a voláme: sláva Bohu na výsostech.

Osvícení je důsledkem toho, že se vzdáme všech iluzí protikladů a odevzdáme je Pravdě. Veškeré utrpení končí, jsou-li kompletně rozpuštěny názorové pozice ega. Pak chválíme Boha za to, že září Světlo do světa.

Příspěvek byl publikován v rubrice odjinud se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář