20.4.17 Michal Pometlo OFM – Píseň bratra slunce v Plzni

Michal Pometlo OFM : Píseň bratra Slunce

Michal Pometlo OFM namaloval Píseň bratra Slunce mnohokrát, avšak tento jediný obraz se zachoval.
Dne 20.4.2017 nám v Plzni, vysvětlil čim se nechal pro svůj obraz inspirovat.

Michal má k Plzni vřelý vztah, protože tu mnoho let sloužil

Františkánský kříž se vzkříšeným Kristem

Nejprve je to celkový obraz ve tvaru Františkánského kříže ze sv. Damiána. Dlaň plná Ducha Božího na vrcholu připomíná Prst Boží, moc Ducha svatého. Uprostřed obraz bratr Slunce s obrazem vzkříšeného Krista s 12 paprsku – 12 a poštolů. Živly, které chválí Pána. Vítr, hvězdy a měsíc, voda a oheň, země, a živí tvorové. Františkáni přinášející pokoj a dobro se zpěvem svobodné radosti. Dokonce i smrt je naše sestra, jak k písni dodal sv. František, když umíral.


CHVALOZPĚV STVOŘENÍ OD SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
Z moci Ducha svatého
Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane,

tobě buď chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení.
Patří tobě jedinému, Nejvyšší,
a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno.

Bratr Slunce – eucharistie vzkříšeného Krista

Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil,

zvláště pak bratr slunce,
neboť on je den a dává nám světlo,
je krásný a září velkým leskem,
vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem.

Nádhera vesmíru z ruky Boží
Ať tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy,
stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné.


bratr vítr
Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr
a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé počasí,
kterým živíš své tvory.


sestra voda
Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda,
která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá.


bratr oheň
Ať tě chválí, můj Pane, bratr oheň, kterým osvětluješ noc
a on je pěkný, příjemný, mocný a silný.


matka země
Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země,
která nás živí a slouží nám,
a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu.


Františkáni  zpívají
Ať tě chválí, můj Pane, ti, kdo odpouštějí pro tvou lásku
a snášejí nemoci a soužení.


František usmířil biskupa a starosti Assisi
Blažení ti, kdo je nesou v pokoji,
neboť ty, Nejvyšší, dáš jim korunu.Sestra smrt přijímá sv. Františka
Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla,
žádný živý člověk jí nemůže uniknout.
Běda těm, kdo zemřou v smrtelných hříších.
Blaze těm, které nalezne spojeny s tvou nejsvětější vůlí,
neboť druhá smrt jim neublíží.
všechno stvoření ať chválí Pána

Chvalte mého Pána, dobrořečte a děkujte mu,
a služte mu s velikou pokorou.

Napsat komentář