Benedikt V. Holota OFM – prostředky duchovního života

nesení křížeKdo slyší (i v tlačenici) slovo Pána, Kdo cítí, že je oslovován, kdo přijímá s vírou a vděčností, co přináší den, ten je povolán do blízkosti Krista ak jeho svatému následování. Při modlitbě nic nehledám, jsem spokojený s tím co mám. Při modlitbě nespěchej, spěch zabíjí zbožnost. Usiluj o kontemplativní modlitbu. Bdělost v Bohu je celodenní modlitba. Modlitba nazírání. Nepředstírej před Bohem upřímnost a mlčenlivost, nesnaž se mu vlichotit, aby tě naplnil nějakým zážitkem. Bůh je láska (1.Jana4,8) Je nešťastné, když se modlitba točí kolem nás samotných. Nech se být. Půst a modlitba probouzí v důši důvěru v Boha. Zřekni se požitků a už se k nim nevracej. Dělej častěji radost, třeba malou. Při mši jde o naše bližní, o společenství. Služba společenství je výrazem našeho stálého a stále hlubšího obrácení. Život je vlnění. Měj otevřené srdce pro celé stvoření. Kde je jedna cnost, rostou i všechny. Hlídej si oblast prvních hnutí. Nemazli se se svými chybami. Snaž se ovládnout každé slovo. Žij pravdivě. Jdeš pouští, zastavit se nesmíš.

Napsat komentář